Biotage

Sfär Silica HC

Biotage Sfär Silica HC umożliwia dobre rozdzielenie przy jednoczesnej najmniejszej ilości złoża i rozpuszczalników lub gdy znacząco należy zwiększyć ładowalność na kolumnie.

Sfär Silica HC - High Capacity 20 μm to maksymalne rozdzielenie i przynajmniej 2 razy większa ładowalność niż na innych kolumnach. Odpowiednie rozwiązanie dla skomplikowanych mieszanin lub gdy proces wymaga dużej rozdzielczości lub czystości produktu końcowego.