Shimadzu

TOC Wet Chemical Analizator całkowitego węgla organicznego

Analizator zawartości węgla organicznego działający w oparciu o metodę utleniania na mokro z nadsiarczanem w podwyższonej temperaturze ze wspomaganiem lampą UV oraz detekcję w podczerwieni umożliwia osiągnięcie kilkakrotnie niższych granic oznaczalności w porównaniu do klasycznych analizatorów TOC. Znakomity do analiz ultraczystej wody.