Vision Safety Caps

Nakrętki Vision Safety Caps zapobiegają emisji rozpuszczalników, które mogą zanieczyszczać powietrze w laboratorium, stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz wpływać na zmianę wyników chromatograficznych (czasów retencji).

   1

Nakrętki na butelki eluentów:

  • Chronią eluent przed odparowaniem
  • Ich budowa zapobiega skręcaniu kapilar
  • Zintegrowana membrana zabezpiecza eluent przed zanieczyszczeniami powietrza

 

       2

        

1

Wykres Masa butelki z metanolem (200 ml) [g] po tygodniu przechowywania w standardowych warunkach (temp. Pokojowa i wilgotność ok. 42%)

1. Butelka Simax 1l + oryginalna zakrętka wraz z septą PTFE

2. Butelka Simax 1l + Vision Safety Cap  + filtr powietrza

3. Butelka Simax 1l + zakrętka z dwoma otworami 1/8’’ (na kapilary)

 

1

Wnioski: w przypadku testu nr 3 masa metanolu uległa zmniejszeniu o 5,5g