Akcesoria do przygotowania próbek

Zestawy QuEChERS

Wyjątkowe i proste w obsłudze zestawy ekstrakcyjne i sorbenty najwyższej jakości, które usprawniają codzienną pracę w laboratorium.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE (m.in. C18, Si, IAC)

Szeroka oferta produktów do ekstrakcji do fazy stałej: HP (Polymeric High Performance), fazy normalne, odwrócone i jonowymienne. Możliwość opracowania indywidualnych sorbentów na specjalne zamówienie klienta.
POZNAJ PRODUKT

Płytki do filtracji próbek biologicznych

ISOLUTE FILTER+ pozwala na filtrację różnorodnych próbek biologicznych oraz jest idealny do oczyszczania rozcieńczonych próbek moczu przed analizą UHPLC-MS/MS.
POZNAJ PRODUKT

Płytki do wytrącania białek

96-dołkowe płytki Isolute PPT+ to zoptymalizowany system filtracji przeznaczony do usuwania wytrąconego białka z próbek biologicznych. Stanowi alternatywę do tradycyjnej techniki wirowania i został zaprojektowany tak, by znacząco zwiększyć przepustowość/wydajność procesu oraz umożliwić jego automatyzację.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki i płytki do usuwania białek i fosfolipidów

Płytki i kolumienki do usuwania białek i fosfolipidów ISOLUTE PLD+ umożliwiają bardzo skuteczne i niezwykle proste oczyszczenie próbek przed analizami LC-MS/MS.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki i płytki do oczyszczania próbek moczu

Szybki i ekonomiczny sposób oczyszczania próbek moczu przed analizami LC-MS/MS. Kolumienki i płytki ISOLUTE HYDRO DME+ pozwalają na wyjątkowo skuteczne usuwanie składników matrycy i enzymów hydrolizy z próbek moczu. Idealne przy oznaczaniu zawartości narkotyków i środków przeciwbólowych.
POZNAJ PRODUKT

Wspomagana ekstrakcja ciecz-ciecz płynów biologicznych (SLE)

Płytki i kolumienki ISOLUTE SLE+ zostały zaprojektowane do wspomaganej ekstrakcji ciecz-ciecz płynów biologicznych, w celu uzyskania czystych ekstraktów, wolnych od białek i fosfolipidów, z wysokim odzyskiem analitów. Metody są łatwe do opracowania, a automatyzacja procesu jest bardzo prosta.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE - krzemionkowe (Isolute)

Produkty SPE (ekstrakcja do fazy stałej) to szereg doskonałej jakości kolumienek SPE i 96-dołkowych płytek, wypełnionych różnymi rodzajami krzemionkowych sorbentów ISOLUTE (wśród nich niepolarne, polarne, oparte na oddziaływaniach jonowymiennych lub pracujące w trybie mieszanym ). SPE to technika stosowana do oczyszczania i/lub koncentracji analitów, a asortyment sorbentów SPE ISOLUTE oferuje analitykom szeroki wybór możliwości do rozwoju metod przygotowywania próbki.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE - polimerowe (Evolute)

Produkty do przygotowywania próbek EVOLUTE to zaawansowane, zwilżalne wodą sorbenty polimerowe do ekstrakcji związków z płynów biologicznych. Złoża zostały opracowane specjalnie do oznaczania analitów metodą LC-MS/MS i stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie problemu trudnych, brudnych matryc oraz supresji jonów. Produkty EVOLUTE SPE pozwalają na uzyskanie czystych ekstraktów szerokiej gamy związków, przy skróconym czasie procesu.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki IAC do analizy mykotoksyn

Kolumienki powinowactwa immunologicznego (IAC) oparte są na specyficznej technologii wiązania przeciwciała z analitem. Kolumny zawierają przeciwciała swoiste dla danej toksyny, dzięki czemu wychwytują anality i uwalniają je w etapie przemywania.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki Multi-Mycotoxin CrossTOX®

Kolumienki CrossTOX® pozwalają na bardzo wydajne oczyszczanie próbek przed analizą LC-MS. Zamiast klasycznego wprowadzenia próbki typu „dilute-and-shoot” kolumienki CrossTOX oczyszczają próbki, pozwalając na uzyskanie wysokich odzysków dla aż 18 mykotoksyn.

POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE na bazie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym (MIP)

Kolumienki AFFINIMIP® oparte są na polimerach z nadrukiem cząsteczkowym (MIP, ang. molecularly imprinted polymers). MIP-y to sorbenty posiadające wnęki wiążące, komplementarne pod względem wielkości i kształtu do cząsteczki-wzorca. Po usunięciu wzorca powstają specyficzne miejsca wiązania, które są w stanie sorbować i desorbować wielokrotnie cząsteczki o takiej samej lub podobnej budowie co wzorzec.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE do analizy mykotoksyn

Mykotoksyny to wtórne metabolity grzybowe powszechnie występujące w żywności, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Firma AFFINISEP wykorzystuje technologie MIP do tworzenia selektywych kolumienek SPE, które w skuteczny sposób ekstrahują mykotoksyny ze zożonych matryc.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE Beta-Agonists

Beta-agoniści AFFINIMIP® SPE to selektywne kolumienki SPE, które oczyszczają i zatężają związki beta-agonistów (m.in. salbutamol, zilpaterol, ractopamina, klenbuterol) przed analizą metodą LC-MS(/MS).
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE PAHs

AFFINIMIP® SPE PAH to kolumienki, które selektywnie oczyszczają i zatężają węglowodory poliaromatyczne, takie jak benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, chryzen i benzo[a]antracen z tłustych produktów spożywczych (olej) przed analizą metodą HPLC.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE Aminoglycosides

Kolumienki AFFINIMIP® SPE Aminoglycosides dzięki selektywnym oddziaływaniom sorbentu z aminoglikozydami oczyszczają i zatężają próbki przed analizą LC-MS(/MS). Firma Affinisep testowała skuteczność kolumienek na takich matrycach jak: mleko, kurczak, wołowina, miód, biała czekolada.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE do ekstrakcji zw. PFAS - EVOLUTE® PFAS

Kolumienki EVOLUTE® PFAS SPE są zoptymalizowane pod kątem ekstrakcji związków PFAS z matryc środowiskowych. Zmodyfikowany sorbent WAX o wysokiej czystości, pozwala na uzyskanie wysokiego odzysku analitów ze skomplikowanych matryc.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE Bisphenols

AFFINIMIP® SPE Bisphenols to selektywne sorbenty MIP ukierunkowane na ekstrakcję BPA oraz jego analogów. Pozwalają one na skuteczne usunięcie wszystkich substancji zakłócających z trudnych matryc (m.in. żywności)
POZNAJ PRODUKT