Biotage

Kolumienki SPE - krzemionkowe (Isolute)

Produkty SPE (ekstrakcja do fazy stałej) to szereg doskonałej jakości kolumienek SPE i 96-dołkowych płytek, wypełnionych różnymi rodzajami krzemionkowych sorbentów ISOLUTE (wśród nich niepolarne, polarne, oparte na oddziaływaniach jonowymiennych lub pracujące w trybie mieszanym ). SPE to technika stosowana do oczyszczania i/lub zatężania analitów, a asortyment sorbentów SPE ISOLUTE oferuje analitykom szeroki wybór możliwości do rozwoju metod przygotowywania próbki.

Kontrolowana jakość selektywności sorbentu, rozkład wielkości ziarna, czystość złoża i procedury produkcyjne sprawiają, że produkty ISOLUTE SPE działają niezawodnie za każdym razem.

Szeroki wybór typów sorbentów i formatów kolumienek czy płytek, a także bogactwo wsparcia technicznego i aplikacji dostępnego w Biotage sprawia, że opracowane metody są efektywne, odtwarzalne i zapewniają wysoki odzysk analitów i doskonale oczyszczone próbki bez względu na tryb matrycy (od płynów biologicznych przez próbki środowiskowe jak, np. ścieki). Najnowocześniejsze techniki produkcji są wspierane przez kompleksowy program Kontroli Jakości, zgodny z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008.

96-dołkowe Płytki

96-dołkowe płytki SPE są dostępne w dwóch wersjach: standardowa, o określonej objętości  i modułowa konstrukcja ISOLUTE® Array. Płytki są zwykle stosowane do ekstrakcji próbek o objętości do 1-2 ml.

Zastosowanie 96-dołkowych płytek ISOLUTE  o stałej objętości 2 ml jest idealnym rozwiązaniem, gdy analizowana jest rutynowo duża liczba próbek. Mogą one być przetwarzane za pomocą systemów próżniowych lub nadciśnieniowych i są kompatybilne z popularnymi systemami automatycznymi.

Modułowe płytki ISOLUTE Array (1 lub 2 ml) są dostępne z  wstępnie zmontowanymi 96-cioma studzienkami wypełnionymi sorbentem, ale studzienki można również kupić osobno, a płytki podstawowe zapełnić dowolną ich liczbą.  To rozwiązanie jest idealne w trakcie rozwoju metod lub  gdy rutynowo analizowanych jest mniej niż 96 próbek jednocześnie. Te miejsca, które w danym momencie nie są używane, można zabezpieczyć przed kontaminacją. Specjalne adaptery pozwalają również na przekształcenie studzienek na złączki typu luer.

i

Kolumienki SPE

Biotage oferuje kolumienki SPE o różnych pojemnościach od 1ml aż do 70ml. Są one dostępne także w wersji „tabless” (1, 3 oraz 6ml), czyli bez górnych kołnierzyków, aby umożliwić automatyzację procesu. Mogą być użytkowane z zastosowaniem próżni lub nadciśnienia, w standardowych i automatycznych systemach do przygotowania próbki. Wszystkie kolumienki mają standardowe wyloty typu luer.

W przypadku wielu kolumienek ISOLUTE ta sama masa sorbentu jest dostępna w kolumienkach o różnych rozmiarach. Zapewnia to elastyczność w zakresie opracowywania metod i kompatybilności automatyzacji.

Wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości polipropylenu i standardowo wyposażone we fryty polietylenowe, kolumienki  ISOLUTE SPE mają wysoki poziom czystości, aby zapobiec zanieczyszczeniu ekstraktem. W przypadku analiz wymagających osiągnięcia jeszcze wyższych czułości zalecane są kolumienki wyposażone we fryty ze stali nierdzewnej (tylko 1, 3 i 6 ml). Alternatywnie, wybrane sorbenty są również pakowane w 6ml szklane kolumienki z frytą wykonaną z PTFE.

 

Do zastosowań, w których rutynowo analizowane są duże ilości próbek, należy stosować stałe płytki z gniazdem ISOLUTE 96 (2 ml/studzienkę). Płytki ISOLUTE-96 mogą być przetwarzane przy użyciu podciśnieniowych lub nadciśnieniowych systemów i są kompatybilne z popularnymi systemami automatycznymi.

Płyty modułowe ISOLUTE Array (1 lub 2 ml/studzienkę) można zamówić wstępnie zmontowane z 96 studzienkami wypełnionymi sorbentem lub można je zakupić oddzielnie, a płyty podstawowe mogą być wypełnione w dowolnej liczbie zgodnie z potrzebami . Podczas opracowywania nowej metody lub gdy rutynowo analizowane są próbki o liczbie mniejszej niż 96, należy użyć płytek ISOLUTE Array. Uszczelnić nieużywane miejsca za pomocą taśm uszczelniających. Przeliczyć studzienki matrycowe do stosowania w złączach luer za pomocą adapterów.

1

 

Wszystkie kolumny są wyposażone w standardowe wyloty Luera, zapewniające kompatybilność z kolektorami próżniowymi i innymi systemami przetwarzania. W przypadku wielu kolumn ISOLUTE tę samą masę sorbentu można zakupić w kolumnach o różnych rozmiarach. Zapewnia to elastyczność w rozwijaniu metod i kompatybilność z systemami automatyzacji.

Wersje stołowe kolumn 1, 3 i 6 mL są dostępne w celu spełnienia specyficznych wymagań systemu automatyzacji.

 

Opcje wysokiej czułości

Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i standardowo wyposażone w polietylenowe fryty, kolumny ISOLUTE SPE charakteryzują się wysokim stopniem czystości, co zapobiega zanieczyszczeniu ekstraktu.  W przypadku analizy o wyższej czułości dostępne są kolumny wyposażone w nierdzewne fryty stalowe (tylko 1,3 i 6 mL).

Alternatywnie, wybrane sorbenty są dostępne w formie kolumn szklanych (tylko 6 mL) wyposażonych w fryty PTFE.

 

Dostępne selektywności

Seria ISOLUTE SPE oferuje niezwykle szeroki wybór typów sorbentów i aby uprościć ten proces, pogrupowano je na pięć grup, w oparciu o główny mechanizm retencji:

  • niepolarne (hydrofobowe, odwrócony układ faz)
  • polarne
  • mieszane (niepolarne i jonowe)
  • jonowymienne (słabe i silne, anionowe i kationowe wymieniacze)
  • specjalistyczne

 

tab