Shimadzu

TOC- L Analizator całkowitego węgla organicznego

Analizator zawartości węgla organicznego działający w oparciu o utlenianie w podwyższonej temperaturze na katalizatorze platynowymi i detekcję w podczerwieni. Funkcją analizatora jest określenie zawartości związków organicznych w cieczach i ciałach stałych oraz gazach na niskich poziomach wykrywalności.

Powszechnie stosowana w analizatorach TOC metoda utleniania katalitycznego przez spalanie umożliwia skuteczne utlenianie nie tylko związków organicznych o niewielkiej masie cząsteczkowej łatwo ulegających rozkładowi, ale także związków wielkocząsteczkowych, nierozpuszczalnych i trudno ulegających rozkładowi. Zastosowanie katalizatora platynowego umożliwia obniżenie temperatury spalania. Nowa seria analizatorów TOC-L wykorzystuje metodę utleniania katalitycznego przez spalanie w temperaturze 680°C z bardzo dużą czułością opracowaną przez Shimadzu i stosowaną obecnie na całym świecie.

Bogactwo opcji pozwalające na rozwój nowych aplikacji

  • Przystawka do oznaczania azotu, TN pozwalająca na oznaczenie całkowitej zawartości azotu dzięki rozkładowi termicznemu i chemiluminescencji.
  • Możliwość pomiaru nie tylko probek ciekłych ale rownież stałych i gazowych.
  • Specjalne rurki do spalania katalitycznego umożliwiające oznaczenia w wodzie morskiej przy znacznym obniżeniu kosztow.
  • Analiza probek o bardzo małej objętości (5 ml/3 NPOC).

Bardzo szeroki zakres pomiarowy od 4 ul do 30 000 mg/L bez względu na rodzaj próbki, od czystej wody po ścieki – TOC-L CSH/CPH.

  • Pomiar: TC, IC, TOC (=TC-IC) i NPOC.
  • Możliwość instalacji dodatkowych przystawek w tym POC (lotny węgiel organiczny, TOC obliczany z parametrow POC i NPOC), TN (azot całkowity) i przystawka do ciał stałych.
  • Funkcja automatycznej kontroli ślepej probki poprzez pomiar ultra czystej wody wewnątrz urządzenia.
  • Funkcja automatycznego rozcieńczania pozwalająca na pomiar w zakresie do 30 000 mg/L.