Shimadzu

Shim-pack Scepter

Nowa generacja kolumn do chromatografii cieczowej z wypełnieniem opartym na organokrzemionce. Dzięki zróżnicowanym właściwościom chemicznym, kolumny Shim-pack Scepter doskonale sprawdzają się w opracowywaniu metod w szerokim zakresie zastosowań.

 

Linia kolumn Scepter charakteryzuje się:

  • Znakomitą sprawnością i stabilnością w szerokim zakresie pH 1-12
  • Bardzo szerokim wyborem selektywności: C18, HD-C18, C8, Phenyl, PFPP, Diol-HILIC, C4-300
  • Dostępnością w różnych wielkościach ziarna (1.9 μm, 3 μm, 5 μm) i wymiarach, która zapewnia pełną skalowalność pomiędzy analizami UHPLC, HPLC i chromatografią preparatywną
  • Opcją metal-free pozwalającą na osiągnięcie dobrej symetrii pików przy analizie związków aktywnych z zachowaniem odporności na wysokie ciśnienia.

 

Stabilność w szerokim zakresie pH

Trietyloamina (pH 11.5), 40°C

q

 

Stabilność w wysokich temperaturach

pH 1, 70°C

1

 

Faza ruchoma: acetonitryl / woda / TFA (10 / 90 / 1), temp. 70°C.

Ocena wydajności kolumny co 20 godzin.

 

 

Doskonała powtarzalność między partiami i materiałem o różnej wielkości ziarna

 

1

 

3 

Zapraszamy do zapoznania się z notą aplikacyjną:

Oznaczanie glifosatu za pomocą kolumny Shim-pack Scepter Phenyl-120 Metal Freei

 

2

Zapraszamy do zapoznania się z notą aplikacyjną:

Oznaczanie kwasów organicznych za pomocą kolumny Shim-pack Scepter C18 120