AFFINIMIP

AFFINIMIP® SPE Aminoglycosides

Aminoglikozydy to klasa antybiotyków o szerokim spektrum działania, często stosowanych w leczeniu ciężkich zakażeń. Niestety antybiotyki te mogą pozostawać w tkankach i narządach zwierząt oraz ich produktach – mleku, jajach i miodzie, co może niekorzystnie oddziaływać na zdrowie konsumentów żywności. Nawet małe dawki antybiotyków przyjmowane z żywnością przez dłuższy okres mogą powodować wytworzenie w organizmie ludzkim lekoopornych szczepów bakteryjnych. 

Europejski urząd do spraw bezpieczeństwa żywności (EFSA) ustalił maksymalne limity pozostałości dla aminoglikozydów (MRL, ang. maximum residue level) w kilku krajach, aby ograniczyć ich stosowanie.

Ze względu na polarny charakter aminoglikozydów ich ekstrakcja i analiza wciąż stanowi duże wyzwanie. Kolumienki AFFINIMIP® SPE Aminoglycosides dzięki selektywnym oddziaływaniom sorbentu z aminoglikozydami oczyszczają i zatężają próbki przed analizą LC-MS(/MS). Firma Affinisep testowała skuteczność kolumienek na takich matrycach jak: mleko, kurczak, wołowina, miód, biała czekolada.

Ekstrahowane aminoglikozydy: spektynomycyna, higromycyna B, streptomycyna, dihydrostreptomycyna, amikacyna, kanamycyna A, paromomycyna, apramycyna, tobramycyna, sisomycyna, gentamycyna C1, C1a, C2 i C2a, neomycyna B.

Affinisep oferuje 2 formaty tych kolumienek : 3 mL (50szt/opk) oraz 6 mL (50szt/opk) oraz gotowy protokół ekstrakcji testowany na kilku matrycach.