Shimadzu

LC-40 Nexera

Nexera (LC-40) jest następcą  popularnych wśród klientów serii Prominence i Nexera X2. Seria Nexera to innowacyjne chromatografy o modułowej budowie, wyznaczające nowe standardy w inteligentnych rozwiązaniach, wydajności, parametrach pracy i wyglądzie aparatury analitycznej.

Nexera LC-40 jest chromatografem wyposażonym w  przydatne i innowacyjne funkcje oraz  inteligentne rozwiązania, takie jak:

 • internet rzeczy (ang. IoT)
 • sztuczna inteligencja (ang. AI)
 • interaktywna i zdalna komunikacja (ang. ICM)
 • innowacyjna kontrola zużycia rozpuszczalników.

Nexera LC-40 wyróżnia się spośród innych systemów wyjątkową wydajnością, oszczędnością miejsca, ciekawą konstrukcją oraz pakietem inteligentnych rozwiązań umożliwiających automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów. System wyposażono w innowacyjny wagowy układ monitorowania zużycia fazy ruchomej. Nowa Nexera LC-40 jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi obecnie stosowanymi w laboratoriach typami detektorów: DAD, FLD, RID, konduktometryczny, ale również z bardziej wymagającymi detektorami elektrochemicznymi (DC, PAD), czy uniwersalnymi detektorami rozpraszania światła ELSD. Ze względu na doskonałe parametry pracy chromatografu z powodzeniem można go łączyć ze spektrometrami mas. Nowy autosampler SIL-40 cechujący się niezwykle krótkim cyklem nastrzykowym pozwala na jeszcze większą wydajność pracy. Zastosowanie zmieniacza płytek (platecharger) pozwala na ciągłą pracę z tysiącami próbek. Kompaktowa konstrukcja pozwoliła na zmniejszenie wymiarów o 68 % w stosunku do przednich modeli Shimadzu, a wprowadzenie trybu czuwania pozwala na zaoszczędzenie do 80 % zużycia energii elektrycznej, co obniża koszty eksploatacji i przyczynia się do ochrony środowiska. System Nexera LC-40 charakteryzuje się wyjątkowo małym rozmyciem pików chromatograficznych dzięki nisko dyspersyjnym celom pomiarowym detektorów.

Najważniejsze parametry i rozwiązania serii Nexera LC-40:

 • Szerokość systemu 35 cm (przy zastosowaniu termostatu CTO-40s)
 • Czas nastrzyku <8 sekund
 • Pojemność automatycznego podajnika >40 płytek MTP*
 • Nastrzyk jedno - lub dwukanałowy
 • Duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz sterujący całym aparatem (opcja)
 • Funkcja FlowPilot - inteligentne sterowanie wielkością przepływu w zależności od temperatury kolumny
 • Funkcja grawimetrycznego pomiaru faz ruchomych w czasie rzeczywistym
 • Smart autostart
 • Funkcje autodiagnostyki
 • Dostosowany do pracy 24/7

*przy zastosowaniu opcjonalnego zmieniacza płytek.