(U)HPLC z fazą w stanie nadkrytycznym SFC/(on-line SFE)

Nexera UC

System ekstrakcyjno-chromatograficzny Shimadzu wykorzystujący w obu przypadkach płyny w stanie nadkrytycznym, przy czym najczęściej jest to dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym modyfikowany w niewielkim stopniu fazami organicznymi lub wodnymi.
POZNAJ PRODUKT

Nexera UC+MS

Technika SFC , on-line SFE-SFC - niskoobjętościowy zawór/regulator ciśnienia wstecznego (SFC-30A) dozuje całą objętość cieczy wypływającą z kolumny chromatograficznej bezpośrednio do spektrometru mas.
POZNAJ PRODUKT