Biotage

Sfär C18 Duo 100 Å 30 μm

Chromatografia faz odwróconych jest bardzo efektywną techniką oczyszczania próbki z polarnych, zjonizowanych i silnie lipofilowych związków, które zazwyczaj trudno oddzielają się przy użyciu faz normalnych. Nowa kolumna Biotage Sfär C18 D to wybór dla użytkowników chcących zwiększyć wydajność i szybkość w procesie oczyszczania.

Biotage Sfär C18 D to nowe możliwości – 3x większa ładowalność na kolumnę w stosunku do innych kolumn C18 o tym samym rozmiarze i wciąż utrzymuje lepszą rozdzielczość podczas procesu oczyszczania próbki.

Używając mniejszych kolumn z większą ładowalnością można:

  • zmniejszyć koszt oczyszczenia
  • zmniejszyć zużycie rozpuszczalników
  • skrócić czas procesu