BEKOlut

Kolumienki SPE (m.in. C18, Si, IAC)

Firma BEKOlut GmbH produkuje i oferuje standardowe oraz personalizowane kolumienki do ekstrakcji w fazie stałej.

Zalety produktów:

  • BEKOlut® jest  jedynym na świecie dostawcą inertnych, plastikowych kolumienek SPE o wysokiej czystości, które są alternatywą dla szklanych kolumienek.
  • Możliwość zarezerwowania wybranej partii produktu w przypadku dużych zamówień i opracowania. indywidualnych sorbentów na specjalne zamówienie klienta.
  • Najlepsza jakość produktu w korzystnej cenie.
  • Doskonała powtarzalność partii.

 

Wybór fazy zgodnie z mechanizmem retencji:

 

Fazy specjalne SPE w zależności od zastosowania:

Jonowymienna SPE - rozpuszczalne w wodzie, jonowe anality w wodnym roztworze próbki

Anality  Faza stacjonarna  Elucja
Na bazie krzemionki
Kationy słabych zasad,  leki podstawowe BEKOlut® SCX 
silnie kwasowy wymieniacz kationowy (na bazie krzemionki)
Preferowane są zasady organiczne (neutralizujące analit)
Małe, rozpuszczalne w wodzie, np. akrylamid występujący
w żywności
BEKOlut® Multimode Matryca próbki jest zatrzymywana na sorbencie, podczas gdy analit przechodzi przez kolumienkę do odbieralnika (odcieku).
Aniony słabych kwasów,  leki
o charakterze kwaśnym
BEKOlut® SAX 
silnie zasadowy wymieniacz anionowy (na bazie krzemionki)
Preferowane są kwasy organiczne (neutralizujące analit)
Aniony mocnych kwasów, kwasy sulfonowe BEKOlut® NH₂ i PSA: 
słabo zasadowe wymieniacze anionowe (na bazie krzemionki)
Preferowane są zasady organiczne (neutralizujące sorbent)
Na bazie polimeru
Kationy słabych zasad,  leki podstawowe BEKOlut® Leox® CX: 
silnie kwasowa żywica kationowymienna (na bazie polimeru)
Preferowane są zasady organiczne (neutralizujące analit)
Kationy mocnych zasad, silnie zasadowe anality BEKOlut® Leox® WCX: 
słabo kwasowa żywica kationowymienna (na bazie polimeru)
Preferowane są kwasy organiczne (neutralizujące sorbent)
Aniony słabych kwasów,  leki o charakterze kwaśnym BEKOlut® Leox® AX: 
silnie zasadowa żywica anionowymienna (na bazie polimeru)
Preferowane są kwasy organiczne (neutralizujące analit)
Aniony mocnych kwasów, kwasy sulfonowe BEKOlut® Leox® WAX: 
słabo zasadowa żywica anionowymienna (na bazie polimeru)
Rozpuszczalnik z niewielką ilością amoniaku (neutralizujące sorbent)

 

SPE w fazie odwróconej (RP) - polarne lub niepolarne anality w wodnym roztworze próbki

Anality  Faza stacjonarna  Elucja
Polarne, niepolarne i obojętne BEKOlut® Leox® i Leox® Plus Metanol, acetonitryl, z  dodatkiem kwasu lub zasady
Kwasowe, obojętne i zasadowe, głównie polarne BEKOlut® HLB Metanol, acetonitryl
Kwasowe, obojętne i zasadowe, głównie polarne BEKOlut® HLBXtra Metanol, acetonitryl z ewentualnym dodatkiem kwasu
Niepolarne, w szczególności WWA BEKOlut® SCL 
do SPE dla próbek z wody zawierających WWA
Acetonitryl, n-heksan
Związki od średnio polarnych do niepolarnych, obojętne BEKOlut® C8, C18, C18e, Cyano Metanol, acetonitryl,
n-heksan

 

SPE w fazie normalnej (NP) - polarne lub niepolarne anality w próbce organicznej

Anality  Faza stacjonarna  Elucja
Polarne, niepolarne i obojętne BEKOlut® SI
BEKOlut® Amino
BEKOlut® Cyano
BEKOlut® Florisil
BEKOlut® PSA
Metanol, acetonitryl,
z ewentualnym dodatkiem kwasu lub zasady
Niepolarne, np. WWA BEKOlut® SCL
Do SPE WWA z olejów roślinnych i tłuszczów
Metanol, acetonitryl
Wskaźnik węglowodorów ropopochodnych (Hydrocarbon Oil Index - HOI) Kolumny szklane BEKOlut® H53
Kolumny Na₂SO₄/Florisil zgodne z EN ISO 9377-2
Metanol, acetonitryl z ewentualnym dodatkiem kwasu
Związki od średnio polarnych do niepolarnych, obojętne Zestawy BEKOlut® QuEChERS Acetonitryl, n-heksan
Związki polarne, glikozydy, hormony,  witaminy, barwniki lipofilowe BEKOlut® ALOX A
BEKOlut® ALOX B
BEKOlut® ALOX N
Metanol, acetonitryl, 
n-heksan