BEKOlut® Kolumienki SPE (m.in. C18, Si, IAC)

Kolumienki SPE (m.in. C18, Si, IAC)

Szeroka oferta produktów do ekstrakcji do fazy stałej: HP (Polymeric High Performance), fazy normalne, odwrócone i jonowymienne. Możliwość opracowania indywidualnych sorbentów na specjalne zamówienie klienta.
POZNAJ PRODUKT