Pojedynczy kwadrupol

LCMS-2050

Pojedynczy kwadrupolowy spektrometr mas LCMS-2050 łączy łatwość obsługi detektora LC z doskonałą wydajnością MS. W celu ułatwienia dostępności dla wszystkich użytkowników system został wzbogacony o nową technologię i takie funkcje, by nawet osoby niezaznajomione ze spektrometrami masowymi mogły łatwo i wydajnie przeprowadzać analizy.
POZNAJ PRODUKT

DPiMS-2020

Spektrometr mas SQ z jonizacją bezpośrednią wykorzystujący technikę PESI (ang. Probe Elektro Spray Ionization).

POZNAJ PRODUKT

LCMS-2020

Najszybszy na rynku spektrometr mas z analizatorem typu pojedynczy kwadrupol (SQ). Umożliwia pracę z techniką UHPLC, nadkrytyczną SFC, preparatywną HPLC, jak również z wieloma niekonwencjonalnymi źródłami jonów np. DART (ang. Direct Analysis in Real Time).
POZNAJ PRODUKT