Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Pojedynczy kwadrupol

DPiMS-2020

Spektrometr mas SQ z jonizacją bezpośrednią wykorzystujący technikę PESI (ang. Probe Elektro Spray Ionization).

POZNAJ PRODUKT

LCMS-2020

Najszybszy na rynku spektrometr mas z analizatorem typu pojedynczy kwadrupol (SQ). Umożliwia pracę z techniką UHPLC, nadkrytyczną SFC, preparatywną HPLC, jak również z wieloma niekonwencjonalnymi źródłami jonów np. DART (ang. Direct Analysis in Real Time).
POZNAJ PRODUKT