Shimadzu

DPiMS-2020

DPiMS-2020 jest pojedynczym kwadrupolowym spektrometrem masowym opartym na zastosowaniu sondy jonizacji elektrorozpylania. Wykorzystuje sondę do usuwania mikro ilości cieczy z próbki umieszczonej na płytce z próbką i wstrzykiwania jej do jednostki MS w celu analizy masy.