Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

VISION

Vision Safety Caps

Nakrętki Vision Safety Caps zapobiegają emisji rozpuszczalników, które mogą zanieczyszczać powietrze w laboratorium, stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz wpływać na zmianę wyników chromatograficznych (czasów retencji).
POZNAJ PRODUKT