Ekstrakcja nadkrytyczna

Shim-POL jest przedstawicielem amerykańskiej firmy Super Fluid Technologies, Inc. (SFT) na terenie Polski. Firma ta jest wiodącą i innowacyjną firmą w dziedzinie ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych oraz produkcji różnego rodzaju reaktorów chemicznych. Do dyspozycji użytkowników są pompy i reaktory umożliwiające pracę przy różnych ciśnieniach i temperaturach z naczyniami o objętości od mililitrów po wiele litrów. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość równoczesnego umieszczenia w ekstraktorze dwóch naczynek nawet o różnej pojemności.

 

Ekstrakcja konopii siewnych Cannabis SFE

Ekstraktor konopii siewnych Cannabis SFE jest w stanie przetwarzać więcej surowca na godzinę, ponieważ zaprojektowany system, oferuje najwyższe dostępne natężenia przepływu, co skutkuje większym przepływem ciekłego CO2 przez materiał, generując szybsze i bardziej kompletne ekstrakcje.
POZNAJ PRODUKT

Mikro-reaktor serii HPR Reakcje chemiczne w stanie nadkrytycznym i wysokociśnieniowa synteza organiczna

Mikro-reaktor HPR to idealny reaktor wysokociśnieniowy do syntezy organicznej. Szczególnie dobrze nadaje się do badań, rozwoju technologii i doboru metod syntezy, gdy odczynniki, katalizatory lub inne stosowane materiały są drogie i dostępne tylko w bardzo ograniczonych ilościach. W reaktorze mogą być stosowane zarówno "zielone" i tradycyjne rozpuszczalniki organiczne.
POZNAJ PRODUKT

SFT-120 zestaw laboratoryjny do ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym

Ekstraktory cieczy w stanie nadkrytycznym (SFE – ang. Supercritical Fluid Extraction) SFT-120 to podstawowy model, który posiada wiele funkcji, spotykanych zwykle w bardziej kosztownych i zaawansowanych urządzeniach do ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym.
SFT-120 stworzono z myślą o ludziach, którzy chcą badać możliwości stosowania technik płynów nadkrytycznych do szerokiego zakresu problemów analitycznych. W ekstraktorze mieszczą się naczynka ekstrakcyjne o objętości od 5 do 100 ml.
POZNAJ PRODUKT

SFT-150 - zestaw do ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym

Ekstraktor cieczy w stanie nadkrytycznym SFT-150 wykorzystywany jest w celu zbadania możliwości zastosowań cieczy w stanie nadkrytycznym do różnego typu analiz i procesów. Dzięki swej uniwersalności system SFT-150 daje duże możliwości modyfikacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów koniecznych do zakupu naszych bardziej zautomatyzowanych systemów do ekstrakcji.
Sercem ekstraktora SFT-150 jest naczynie o obj. do 2 L ze stali nierdzewnej, które może mieścić ciecze w stanie nadkrytycznym do ciśnienia 10000 psi (68,9 MPa).
POZNAJ PRODUKT

SFT-250 - zestaw do ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym produktów naturalnych

Ekstraktor cieczy SFT-250 jest przeznaczony do wykonywania ekstrakcji w stanie nadkrytycznym mediów płynnych. Ekstraktor SFT-250 jest prosty w obsłudze, łatwy do modyfikacji w zależności od zmieniających się potrzeb aplikacji.
POZNAJ PRODUKT

Pompa SFT-10 do dostarczania płynów w stanie nadkrytycznym

Pompa tłokowa o wysokiej wydajności, która szybko wytwarza ciśnienie wymagane do pracy z cieczami w stanie nadkrytycznym oraz wystarczające do innych wysokociśnieniowych aplikacji. Zastosowano w niej podwójne głowice aluminiowe, uszczelki typu Furon oraz szafirowe tłoki. Mechanizm pompy (wielotłoczkowa pompa osiowa z rozrządem krzywkowym - cam-driven pump) obsługuje pojedynczy silnik krokowy, podwójne kulki i zwrotne zawory bezpieczeństwa (kulki rubinowe, szafirowe zawory).
POZNAJ PRODUKT

Pompa SFT-25 do dostarczania płynów w stanie nadkrytycznym

Solidna, precyzyjna pompa o wysokiej wydajności do dostarczania ciekłego dwutlenku węgla CO2 pod ciśnieniem do 10 000 psi (68,9 MPa). Ta pompa płynu nadkrytycznego zawiera wysokowydajną, dwukierunkową pompę tłokową, która szybko wytwarza ciśnienia wymagane dla płynu nadkrytycznego i innych zastosowań pod wysokim ciśnieniem.
POZNAJ PRODUKT

Phase Monitor II - narzędzie analityczne do badania rozpuszczalności oraz właściwości cieczy w stanie nadkrytycznym wraz z rejestracją obrazu na komputerze

Phase Monitor II to potężne narzędzie analityczne do określenia parametrów rozpuszczalności związków i mieszanin w cieczach w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Zapewnia on bezpośrednią, wzrokową obserwację materiałów w warunkach ściśle kontrolowanych przez badacza. Badania mogą być przeprowadzane przy użyciu dwutlenku węgla w stanie ciekłym lub nadkrytycznym, oraz przy użyciu innych skroplonych gazów.
POZNAJ PRODUKT

HPR - wysokociśnieniowe reaktory chemiczne

Seria HPR – wysokociśnieniowych reaktorów chemicznych została opracowana do przeprowadzania zaawansowanych badań oraz optymalizacji już istniejących procesów. Laboratoryjne reaktory HPR mieszczą naczynka reakcyjne o objętości w zakresie od 50 ml do 4 litrów i mogą pracować do maksymalnego ciśnienia 10 000 psi (68.9 MPa) i temperatury 350°C.
POZNAJ PRODUKT

NPX-10 - Ekstraktor Produktów Naturalnych

Model SFT-NPX-10 jest przeznaczony do przeprowadzania ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym. Możliwe jest prowadzenie procesu w pojedynczym lub opcjonalnie w dwóch 10 litrowych naczynkach ekstrakcyjnych z jednym lub dwoma separatorami, przy warunkach pracy do 690 barów i 120°C.
POZNAJ PRODUKT