Supercritical Fluid Extractor

Phase Monitor II - narzędzie analityczne do badania rozpuszczalności oraz właściwości cieczy w stanie nadkrytycznym wraz z rejestracją obrazu na komputerze

Phase Monitor II to potężne narzędzie analityczne do określenia parametrów rozpuszczalności związków i mieszanin w cieczach w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Zapewnia on bezpośrednią, wzrokową obserwację materiałów w warunkach ściśle kontrolowanych przez badacza. Badania mogą być przeprowadzane przy użyciu dwutlenku węgla w stanie ciekłym lub nadkrytycznym, oraz przy użyciu innych skroplonych gazów.

Umożliwia to użytkownikowi końcowemu zaobserwowanie rozpuszczania, strącania, i krystalizacji związków w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Badania mogą być przeprowadzane od ciśnienia kilkuset psi do 10000 psi (68,9 MPa), oraz od temperatury otoczenia do 150°C.

SFT Phase Monitor II składa się z ręcznie sterowanej pompy strzykawkowej zintegrowanej z 30 ml komorą obserwacyjną. Kamera CCD z źródłem światła z włókna światłowodowego pozwala wyraźnie obserwować wnętrze komory. Komora obserwacyjna może być ustawiona w pozycji poziomej przy pracy nad rozpuszczalnością w cieczach, jak i w konfiguracji pionowej przy badaniu rozpuszczalności substancji stałych. Uchwyt na próbki przeznaczony jest na próbki ciekłe, stałe i proszkowe.

Obszary Badań

Polimery:

 • określanie rozpuszczalności
 • wyodrębnianie monomerów i oligomerów z matrycy polimerowej
 • infuzja materiałów do matrycy polimeru
 • syntezowanie polimerów w płynach nadkrytycznych.

Czyszczenie części elektronicznych:

 • czyszczenie chipów, podzespołów i komponentów elektronicznych
 • dwutlenek węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym alternatywa dla CFC i metod czyszczenia przy użyciu rozpuszczalników.

Żywność:

 • rozpuszczalność neuroceutyków i związków smakowych
 • ekstrakcja wybranych związków.

Farmaceutyka:

 • rozpuszczalność związków farmaceutycznych w cieczach w stanie nadkrytycznym
 • wyodrębnianie biologicznie aktywnych związków z materiałów naturalnych
 • poprawa wydajności reakcji w cieczach w stanie nadkrytycznym
 • infuzja leków do systemów dostarczania.