Supercritical Fluid Extractor

Phase Monitor II - narzędzie analityczne do badania rozpuszczalności oraz właściwości cieczy w stanie nadkrytycznym wraz z rejestracją obrazu na komputerze

Phase Monitor II to potężne narzędzie analityczne do określenia parametrów rozpuszczalności związków i mieszanin w cieczach w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Zapewnia on bezpośrednią, wzrokową obserwację materiałów w warunkach ściśle kontrolowanych przez badacza. Badania mogą być przeprowadzane przy użyciu dwutlenku węgla w stanie ciekłym lub nadkrytycznym, oraz przy użyciu innych skroplonych gazów.

Umożliwia to użytkownikowi końcowemu zaobserwowanie rozpuszczania, strącania, i krystalizacji związków w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Badania mogą być przeprowadzane od ciśnienia kilkuset psi do 10000 psi (68,9 MPa), oraz od temperatury otoczenia do 150°C.

SFT Phase Monitor II składa się z ręcznie sterowanej pompy strzykawkowej zintegrowanej z 30 ml komorą obserwacyjną. Kamera CCD z źródłem światła z włókna światłowodowego pozwala wyraźnie obserwować wnętrze komory. Komora obserwacyjna może być ustawiona w pozycji poziomej przy pracy nad rozpuszczalnością w cieczach, jak i w konfiguracji pionowej przy badaniu rozpuszczalności substancji stałych. Uchwyt na próbki przeznaczony jest na próbki ciekłe, stałe i proszkowe.

Obszary Badań:

Polimery

 • Określanie rozpuszczalności
 • Wyodrębnianie monomerów i oligomerów z matrycy polimerowej
 • Infuzja materiałów do matrycy polimeru
 • Do syntezy polimerów w płynach nadkrytycznych

Czyszczenie części elektronicznych

 • Czyszczenie chipów, podzespołów i komponentów elektronicznych
 • Dwutlenek węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym alternatywa dla CFC i metod czyszczenia przy użyciu rozpuszczalników

Żywność

 • Rozpuszczalność neuroceutyków i związków smakowych
 • Ekstrakcja wybranych związków

Farmaceutyka

 • Rozpuszczalność związków farmaceutycznych w cieczach w stanie nadkrytycznym
 • Wyodrębnianie biologicznie aktywnych związków z materiałów naturalnych
 • Poprawa wydajności reakcji w cieczach w stanie nadkrytycznym
 • Infuzja leków do systemów dostarczania