Horizon food & environmental products

Horizon SPE-DEX 3100

Aparat SPE-DEX 3100 zaprojektowany został
pod kątem analizy olejów i smarów z próbek wodnych
zgodnie z normą EPA 1664 A/B, ISO 11349 i standardową
metodą 5520G.
POZNAJ PRODUKT

Dyski i filtry wstępne Pacific Oil & Grease

Dyski SPE Pacific Oil Premium i Grease zapewniają szybkie prędkości przepływu brudnych próbek, zapewniając doskonałe odzyskiwanie i precyzję.
POZNAJ PRODUKT

SPE-DEX 5000

SPE-DEX 5000 jest urządzeniem trójstanowiskowym przeznaczonym do automatycznej ekstrakcji różnego rodzaju analitów z próbek ciekłych o objętości od 20 ml do 2 l przy użyciu dysków ekstrakcyjnych. System może pracować jako urządzenie wolno stojące na stole laboratoryjnym lub pod wyciągiem.

POZNAJ PRODUKT

Atlantic ReadyDisks

Atlantic ReadyDisks to dyski do ekstrakcji w fazie stałej (SPE), wstępnie montowane w uchwytach jednorazowych i używane do ekstrakcji organicznych i półlotnych związków organicznych z matryc wodnych. Dyski ReadyDisks są przeznaczone do ekstrakcji jednorazowej z myślą o maksymalnej prędkości i łatwości użycia.
POZNAJ PRODUKT

Atlantic Dyski SPE

Dyski SPE do ekstrakcji wody i ścieków.
POZNAJ PRODUKT