Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Obrazowanie tkanek

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

iMScope TRIO obrazowanie i mikroskopia chemiczna

System analityczny nowego typu łączący w sobie możliwość obserwacji morfologii próbki za pomocą mikroskopu optycznego (w świetle widzialnym oraz z opcją fluorescencji) i analizę chemiczną, mikroskopia chemiczna, dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczego spektrometru mas.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer AERO urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk.

Urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk. IMLayer AERO posiada mocowanie próbki, które porusza się z kontrolowaną prędkością, przy zachowaniu tej samej odległości od dyszy natryskowej, co umożliwia stabilne natryskiwanie matrycy.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT