Shimadzu

AXIMA Resonance - spektrometr mas

Spektrometr szczególnie przydatny do proteomiki i analizy polisacharydów.

Unikalna budowa urządzenia pozwala generować jony z wykorzystaniem wielu matryc, pozwala na przełączanie pomiędzy dodatnim a ujemnym trybem pracy w kilka sekund oraz w łatwy sposób umożliwia wybór jonu prekursora do eksperymentu typu MSn

Analizator czasu przelotu dostarcza wysoką precyzję oraz rozdzielczość badanych mas.

System został wyposażony w kwadrupolową pułapkę jonową (QIT) do pomiarów substancji na poziomie femtomolowym. System QIT zapewnia uzyskanie informacji o strukturze, a nie tylko samych mas cząsteczkowych, co czyni system MALDI- QIT-TOF MS powszechnie wykorzystywanym do badań z zakresu proteomiki, biochemii, farmacji, medycyny, syntezy chemicznej i analizy strukturalnej związków organicznych.

Właściwości:

  • Zakres mas 100 do 12000Da
  • Rozdzielczość 8000
  • Dokładność masy MS - 3 ppm (wzorzec wewnętrzny)
  • Dokładność masy MS/MS 10 ppm (wzorzec wewnętrzny)
  • Selektywność jonu prekursorowego 1000 (MS2)
  • Czułość MS, MS/MS 500 amol
  • Czułość MS3 5 fmol.