Badania dynamiczne, zmęczeniowe i udarowe

USF-2000A Meanstress

Ultra Sonic Fatigue – system do badań zmęczenia gigacyklowego próbek metalicznych przy stałej częstotliwości drgań (20 kHz).
POZNAJ PRODUKT

EHF

Seria maszyn do testów zmęczeniowych, trwałościowych i funkcjonalnych o napędzie hydraulicznym, przeznaczona do badań tworzyw sztucznych, kompozytów, tworzyw metalicznych i rzeczywistych obiektów.
POZNAJ PRODUKT

EMT

Seria maszyn do testów zmęczeniowych Shimadzu Servopulser o elektromagnetycznym napędzie, do badań zmęczeniowych przy częstotliwości pracy do 200 Hz.
POZNAJ PRODUKT

Micro-servo MMT

Mikromaszyna elektromagnetyczna maszyna do badań zmęczeniowych przy częstotliwościach do 100 Hz. Dedykowana do badań trwałościowych niedużych elementów – elektronika, mikrowłókna, preparaty medyczne i inne.
POZNAJ PRODUKT

NJ Servo

Seria bezobsługowych siłowników o napędzie elektromechanicznym do prowadzenia badań trwałościowych i funkcjonalnych gotowych wyrobów w warunkach jedno i wielosiowego obciążenia.
POZNAJ PRODUKT

HITS-X

HITS –X nowoczesne urządzenie do testów zrywania – HITS-TX lub przebijania HITS-PX próbek materiałów w warunkach wysokich prędkości aż do 20 m/s (72km/h). Służy do badania zmiany właściwości mechanicznych materiałów w funkcji szybkości odkształcania.
POZNAJ PRODUKT