Shimadzu

USF-2000A Meanstress

Ultra Sonic Fatigue – system do badań zmęczenia gigacyklowego próbek metalicznych przy stałej częstotliwości drgań (20 kHz).  System pozwala na wyznaczenie wytrzymałości zmęczeniowej – (liczby cykli do zniszczenia) w rekordowo krótkim czasie. Badaniom można poddawać tworzywa metaliczne o wytrzymałości Rm do 1000 MPa.

System opracowany z myślą o radykalnym skróceniu czasu badania próbek. W przypadku ekstremalnym roczny czas badania próby przy częstotliwości 300 Hz zostaje skrócony do około 6 dni, przy uzyskaniu analogicznej liczby cykli do zniszczenia. USF-2000A zamocowany jest na ramie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Shimadzu AGX-Plus, co umożliwia prowadzenia badań przy dodatkowym wprowadzeniu naprężenia rozciągającego na próbce przy maksymalnym obciążeniu do 1,5 kN (zakres od około 200 MPa do 1000 MPa w zależności od przekroju próbki).

Ultra Sonic Fatigue nie wymaga zasilania hydraulicznego ani systemu wody chłodzącej – urządzenie nastołowe. System chłodzenia próby w trakcie testu przy pomocy nadmuchu sprężonego powietrza.

Najważniejsze parametry

  • Cykle zmęczeniowe do 1010 w 6 dni, w porównaniu przy 300 Hz – 1010 cykli w 1 rok
  • Częstotliwość testów: 20 kHz (±500 Hz)
  • Możliwość badania próbek o wytrzymałości do 1000 MPa
  • System wykrywa obecność mikrodefektów i inkluzji w materiale

Dostępność pakietów dla wydziałów kontroli jakości (QA/QC) w branży samochodowej, lotniczej i kolejowej.

Urządzenie dostarczane wraz z komputerem sterującym i oprogramowaniem.