Spektrometria

Firma Shimadzu od ponad 60 lat jest producentem sprzętu spektrofotometrycznego i spektroskopowego służącego zarówno do analizy związków chemicznych jak i analizy pierwiastkowej. W każdej kategorii metodycznej, czy to UV-VIS, czy FTIR, czy RF, czy ICP, czy AAS można wybrać proste przyrządy do badań rutynowych w laboratoriach komercyjnych jak też przyrządy o zaawansowanej konstrukcji do badań naukowych. Znana niezawodność sprzętu Shimadzu oraz bogate i łatwe w użyciu oprogramowanie uczyniło markę Shimadzu jedną z najpopularniejszych na rynku analitycznym.

AA-7800 - spektrofotometr AAS

Shimadzu ogłasza premierę nowych spektrofotometrów absorpcji atomowej serii AA-7800. Instrumenty te oferują wysoką czułość, stabilność, zapewniają doskonałą wszechstronność dzięki wielu opcjom oraz umożliwiają analizę wielopierwiastkową.
POZNAJ PRODUKT

Spektrometry ICPMS-2040/2050

Spektrometry ICPMS-2040 i ICPMS-2050 to synonimy efektywności. Dzięki inteligentnej konstrukcji i zaawansowanym algorytmom, wyniki uzyskuje się błyskawicznie, oszczędzając cenny czas laboratorium. Zastosowania spektrometrów Shimadzu są niemal nieograniczone: analiza próbek środowiskowych, farmaceutycznych, żywnościowych wymieniając tylko kilka z nich.

POZNAJ PRODUKT

Spektrometry z serii ICPE-9800

Najnowsze, jednoczesne spektrometry ICP-OES z serii ICPE-9800 firmy Shimadzu są stosowane w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach, w działach badawczo-rozwojowych (R&D), w laboratoriach monitujących stan środowiska czy laboratoriach farmaceutycznych w celu szybkiego sprawdzenia produktów farmaceutycznych w odniesieniu np. do wytycznych ICH4 Q3D.
POZNAJ PRODUKT

Spektrometr mas ICPMS-2030

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICPMS-2030 to bardzo zaawansowany aparat do ilościowej i jakościowej analizy elementarnej przy ekstremalnie niskich stężeniach. Swoją doskonałą czułość aparat osiągnął dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji wewnętrznej polegającej na zastosowaniu optyki typu off-axis, opracowaniu zupełnie nowej komory kolizyjnej, zastosowaniu generatora RF o dużej mocy wynoszącej aż 1400 W, a także wykorzystaniu zupełnie nowego detektora opartego o dynodowy powielacz elektronów.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolution ICPMS

ICPMS to niezwykle czuła technika, pozwalająca na analizę śladowych ilości pierwiastków. Do tej pory wymagała ona jednak od użytkownika sporej wiedzy i doświadczenia. Dzięki LabSolution ICPMS niemal każdy będzie w stanie od początku do końca przeprowadzić wielopierwiastkową analizę, a uzyskane wyniki będą wolne od błędów wynikających z interferencji czy też braku doświadczenia w pracy na spektrometrach z detekcją mas.
POZNAJ PRODUKT

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

W spektrometrach Shimadzu zastosowano detektor najnowszej generacji SSD, chłodzony modułem Peltiera. Niewielkie rozmiary aparatów EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100 umożliwiają postawienie ich na stole laboratoryjnym i w zależności od modelu pomiar od 6C do 92U. Standardowo wyposażone są w specjalistyczne filtry, umożliwiające przeprowadzanie analiz na poziomie dziesiątych części ppm bez wstępnego przygotowania próbki badanej.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie PCEDX Pro

​Oprogramowanie do aparatów EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100. Jest łatwe w obsłudze, umożliwia w pełni automatyczne pomiary, dzięki czemu nawet nowicjusze mogą czuć się pewnie. To wysoce funkcjonalne oprogramowanie obsługuje wiele obliczeń ilościowych, w tym metodę krzywej kalibracyjnej, metodę parametrów podstawowych (FP), metodę cienkowarstwową FP oraz metodę FP tła (opatentowaną przez Shimadzu).
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie WizAArd

WizAArd to pakiet oprogramowania dostarczany standardowo z każdym spektrometrem AA-7000 firmy Shimadzu. Szereg dostępnych funkcji oraz prostota w jaki zostały zaimplementowane sprawiają, że całość analizy na wszystkich etapach od doboru odpowiednich parametrów pomiarowych aż po końcowy raport może być łatwo kontrolowana nawet przez użytkowników, którzy nie pracują na co dzień ze spektrometrią AAS.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie ICPE-9800 Solution

Spektrometry z serii ICPE-9800 posiadają w standardzie oprogramowanie z największą liczbą linii analitycznych (ponad 110 000) na podstawie, których można identyfikować oznaczane pierwiastki. Oprogramowanie umożliwia również własnoręczne dodawanie dodatkowych linii analitycznych bez konieczności wzywania wyspecjalizowanego serwisu.
POZNAJ PRODUKT