Shimadzu

Oprogramowanie PCEDX Pro

Oprogramowanie
Do aparatów EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100 dołączone jest oprogramowanie PCEDX, które można podzielić na dwa moduły:

  • Navi – dla operatorów, w którym poza wyborem gotowej metody pomiarowej ważne jest przypisanie nazwy próbki i wciśnięcie przycisku start
  • Pro – dla operatorów zaawansowanych, którzy ustalają metodykę pomiarową, analizują widma i wykorzystują inne zaawansowane funkcje

Metoda Parametrów Fundamentalnych (FP)
Metodyka zawarta jest jako standardowy moduł oprogramowania - umożliwia analizę ilościową bez wzorców. Obejmuje również:

  • Metody ogólne FP: Analiza tlenków, metali i żywic
  • Metody FP zmodyfikowane – Low Volume Background do pomiaru niewystarczających ilości próbki, metoda opatentowana przez Shimadzu
  • Metodę FP cienkich warstw: Pozwala na pomiar grubości i analizę składu powłok i cienkich warstw

Przełączanie funkcji krzywej kalibracji
Funkcja ta pozwala na rozpoznanie przez program typu próbki i automatycznie wybiera krzywą kalibracji z wcześniej zarejestrowanych krzywych.

Funkcja redukcji czasu
Ustawia automatycznie czas pomiaru zgodnie z poziomem docelowej dokładności.

Biblioteka widm
Wykorzystując wbudowaną bibliotekę do porównania spektralnego z użyciem rzeczywistych próbek, użytkownik może łatwo uzyskać porównanie przez wprowadzenie składu różnych materiałów.