Shimadzu

Labnirs

LABNIRS równocześnie zapewnia pomiar absorbancji przy trzech długościach fal, 780, 805 i 830 nm. Jako źródła światła zastosowane są lasery. Lasery odznaczają się wysoką intensywnością światła, co zwiększa zarówno dokładność pomiaru jak i czułość zestawu. Zamontowanych może być do 40 modułów laserowych.

LABNIRS

Wysoka klasa detektorów, którymi są fotopowielacze zapewnia czas próbkowania nawet rzędu 6 msek. LABNIRS może być wyposażony w 4-40 próbników zbierających dane nawet w 142 kanałach. Przyrząd ten może być połączony z zestawem EEG i dzięki wysokiej klasy oprogramowaniu wyniki otrzymane za jego pomocą mogą być porównywane z wynikami uzyskanymi za pomocą metody fMRI.

Przykładowe wyniki zarejestrowane techniką fNIRS pacjenta, który przeżył udar mózgu uzyskane w trakcie ćwiczeń.

Miejsce udaru Przed rehabilitacją Po 53 dniach rehabilitacji Po 118 dniach rehabilitacji
Miejsce udaru Przed rehabilitacją  Po 53 dniach rehabilitacji  Po 118 dniach rehabilitacji