Shimadzu

Pirolizer PY-3030 System umożliwiający analizę GCMS

Pirolizer PY-3030 (Frontier Laboratories) System umożliwiający wykonanie analizy GCMS produktów termicznego rozkładu polimerów, takich jak tworzywa sztuczne, gumy i żywice polimerowe.

System umożliwia wykonanie analizy GCMS produktów termicznego rozkładu polimerów, takich jak tworzywa sztuczne, gumy i żywice polimerowe. Rozkład termiczny próbek przeprowadzany jest w temperaturze 500°C lub wyższej. Sterowanie systemem przez komputer umożliwia kontrolowanie procesów analizy wydzielonych gazów, analizy pirolitycznej w stałej temperaturze, a także programowanej temperaturowo pirolizy do temperatury nawet 1050oC. Technika pirolizy połączona z chromatografią gazową z detekcją mas jest metodą z wyboru w analizie niebezpiecznych związków chemicznych ujętych w dyrektywnie RoHS (II). System jest w stanie wykrywać takie związki jak PBB, PBDE, ftalany.