Biotage

Sfär Silica HC D

Biotage Sfär Silica HC doskonała jakości oczyszczenia stosując możliwie najmniejszą ilość złoża i rozpuszczalników, a w tym samym jest możliwość naniesienia próbki na sześć różnych sposobów.

Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm generuje najwięcej rozdzielczości przy jednocześnie 2-krotnie większej ładowalności w porównaniu z innymi kolumienkami. Jest odpowiedni wyborem dla złożonych mieszanin lub gdy wymagana jest maksymalna rozdzielczość, czystość lub ilość produktu.