Biotage

Solvent Recovery SVOC

Biotage Solvent Recovery SVOC jest przeznaczony do kondensacji i zbierania oparów rozpuszczalników, które powstają podczas stosowania systemu stężenia DryVap. 

Został zaprojektowany specjalnie do obsługi objętości oparów rozpuszczalnika wytwarzanych przez system DryVap, pracuje w temperaturze 0°C przy użyciu chłodnicy i jest w stanie skraplać i wychwytywać około 90-95 % par rozpuszczalnika (95 % dla dichlorometanu (DCM)).

 

Cechy i korzyści

  • Umożliwia zgodność z przepisami w zakresie emisji do powietrza.
  • Chroni pracowników przed narażeniem na szkodliwe opary rozpuszczalników.
  • Chroni wrażliwe instrumenty laboratoryjne.
  • Odzyskany rozpuszczalnik może być poddany redystrybucji lub sprzedany.

 

W przypadku połączenia z systemem DryVap:

  • Typowe objętości rozpuszczalnika od 180 do 200 ml dichlorometanu (DCM) mogą zostać odparowane w 50-60 minut.
  • Punkt końcowy może zostać automatycznie wykryty, a proces zakończony po osiągnięciu punktu końcowego.
  • Próbka może zostać odparowana bezpośrednio do fiolek z automatycznym próbnikiem GC, co eliminuje konieczność jej przenoszenia z naczynia odparowującego.
  • Usprawnia przebieg pracy i umożliwia zachowanie zgodności z przepisami.