O firmie

Dążenie do doskonałości w nauce oraz transfer najlepszych dostępnych na świecie technologii w obszarze szeroko pojętej analityki to dewiza firmy Shim-Pol. Na przestrzeni ponad 35 lat firma założona przez pana Marka Borzymowskiego wypracowała unikalny model funkcjonowania oparty o przedstawicieli naukowych głównie ze stopniem naukowym doktora, dzięki czemu możliwe jest celne diagnozowanie potrzeb klientów oraz skuteczna pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.

„Shim-Pol A.M. Borzymowski” dostarcza szerokie spektrum urządzeń i akcesoriów z obszaru chromatografii, spektroskopii, optyki, spektrometrii mas, bioanalizatorów, zaawansowanych analizatorów powierzchni, ale również maszyny wytrzymałościowe i zmęczeniowe (statyczne i dynamiczne). Są to rozwiązania firm: Shimadzu, Kratos, Dr. Maisch, Biotage, Antec, iX Cameras zaś Shim-Pol jest ich przedstawicielem w Polsce.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na strategicznego partnera, którym jest Shimadzu. Według rankingu czasopisma Chemical & Engineering News z 2018 r. firma z Kioto jest drugim największym na świecie producentem aparatury analitycznej i naukowej. Kurs jaki wytyczył przed 140-tu laty Genzo Shimadzu jest konsekwentnie utrzymywany, a celem jest tworzenie najbardziej innowacyjnej firmy w branży. Dowodem jest m.in. największa liczba własnych patentów, najszersze portfolio, czy wreszcie liczne międzynarodowe nagrody w tym Nobel dla Koichi Tanaki w zespole inżynierów Shimadzu – rzecz niespotykana w żadnej konkurencyjnej firmie.

Kluczem do realizacji misji firmy Shim-Pol jest dobrze rozwinięty zespół serwisowy oraz szkoleniowo-dydaktyczny, mocne wsparcie merytoryczne wszystkich międzynarodowych partnerów. Liczne inicjatywy mające na celu szeroko pojęte przekazywanie wiedzy w przystępny i profesjonalny sposób są wysoko oceniane przez odbiorców – naszych klientów. Należy wymienić zwłaszcza Akademię Chemii Analitycznej, spotkania Shim-Pol Day, warsztaty z oprogramowaniem LabSolutions, liczne kursy chromatografii, ale również testy urządzeń, m.in. w laboratorium maszyn wytrzymałościowych zlokalizowanym w AGH w Krakowie, w laboratorium spektroskopowym zlokalizowanym w UAM w Poznaniu, czy w laboratorium spektrometrii mas zlokalizowanym w oddziale Shim-Pol w Krakowie.