Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Sprzężona z chromatografią cieczową

LCMS-8060NX

Nowo opracowane źródło ESI z elektrodami ogniskującymi efektywniej wprowadza jony do spektrometru mas, jednocześnie usuwając neutralne cząsteczki matrycy w celu zmniejszenia szumu i zapewnienia stabilniejszych pomiarów. Ponadto, ulepszona konstrukcja ogrzewania źródła sprzyja optymalnej jonizacji szerokiej gamy związków przy domyślnych ustawieniach (opatentowana technologia).​
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8060

Najnowszy model spektrometru mas z serii UFMS typu potrójnego kwadrupola.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8050

Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8045

Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem, który zapewnia najwyższą na rynku szybkość skanowania (300 000 punktów pomiarowych na sekundę), szybkość zmiany polaryzacji (jedynie 5 msek.) oraz ponadprzeciętną funkcjonalność przy równoczesnym zachowaniu wysokiej czułości.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-8020 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

DPiMS-2020

Spektrometr mas SQ z jonizacją bezpośrednią wykorzystujący technikę PESI (ang. Probe Elektro Spray Ionization).

POZNAJ PRODUKT

LCMS-2020

Najszybszy na rynku spektrometr mas z analizatorem typu pojedynczy kwadrupol (SQ). Umożliwia pracę z techniką UHPLC, nadkrytyczną SFC, preparatywną HPLC, jak również z wieloma niekonwencjonalnymi źródłami jonów np. DART (ang. Direct Analysis in Real Time).
POZNAJ PRODUKT

LCMS-IT-TOF

Ten unikalny, tandemowy spektrometr mas łączy pułapkę jonową (IT) z analizatorem czasu przelotu (TOF).
POZNAJ PRODUKT

Kit SialoCapper-ID

Kit SialoCapper-IT Shimadzu, to nowy zestaw odczynników do wstępnej obróbki glikanów, który znacząco upraszcza procedurę SALSA (ang. Sialic Acid Linkage-Speci¬c Alkylamidation).
POZNAJ PRODUKT

Maldi - Seria AXIMA

Spektrometry o budowie pionowej, zajmujące bardzo mało miejsca w laboratorium. Wykorzystują laser azotowy dający możliwość bardzo elastycznego i szerokiego doboru matryc, co stanowi o bardzo szerokim spektrum zastosowania tych urządzeń.
POZNAJ PRODUKT

iD Plus, identyfikacja mikroorganizmów techniką MALDI

Wykorzystując rozwiązanie iD Plus ze specjalistyczną bazą danych i dedykowanymi płytkami FlexiMass™ jesteśmy w stanie zidentyfikować bakterie gram dodatnie, gram ujemne, algi, pleśń, grzyby czy drożdże w czasie krótszym niż 2 minuty.
POZNAJ PRODUKT

AccuSpot - „nano spotter” dedykowany spektrometrom MALDI-TOF

System automatyzuje mikrofrakcjonowanie z układu chromatografii cieczowej, nanoszenie eluatu oraz matrycy z jednoczesnym mieszaniem na płytkę MALDI przed analizą MS.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer - urządzenie do nakładania matryc - MALDI

Urządzenie umożliwia sublimację matrycy oraz jej resublimację na powierzchni preparatu, przy czym proces ten zachodzi z niebywałą precyzją i jednorodnością.
POZNAJ PRODUKT

C2MAP™ - platforma do analizy nośników kultur komórkowych

C2MAP™ to całościowe rozwiązanie przeznaczone do badań podstawowych oraz rozwoju procesów przemysłowych, wykorzystujących kultury komórkowe.
POZNAJ PRODUKT

CLAM-2030 - system do przygotowania próbek krwi

Jedyny na rynku zautomatyzowany system do przygotowania próbek krwi i moczu pod kątem szybkich
i dokładnych analiz LC-MS/MS w warunkach klinicznych i uniwersyteckich.
POZNAJ PRODUKT

Trap-Free 2D LC/MS - system identyfikacji zanieczyszczeń

System LCMS, w którym można stosować nielotne bufory i standardowe metody wykorzystywane w działach kontroli jakości.
POZNAJ PRODUKT

UF-Amino - system LC/MS do szybkiej analizy aminokwasów

Analiza ilościowa 38 aminokwasów w próbkach biologicznych w klasycznym podejściu zajmuje około 2 godziny, podczas gdy stacja UF-Amino umożliwia wykonanie tej samej analizy w ciągu zaledwie dziewięciu minut.###
POZNAJ PRODUKT

LabSolutions Insight

LabSolutions Insight to platforma uzupełniająca funkcjonalność oprogramowania LabSolutions LCMS oraz
GCMS Solution. Umożliwia szybką i wygodną interpretację danych uzyskiwanych z systemow LCMS, LCMS/
MS, LCMS-QTOF oraz GCMS i GCMS/MS.
POZNAJ PRODUKT