Sprzężona z chromatografią cieczową

LCMS-2050

Pojedynczy kwadrupolowy spektrometr mas LCMS-2050 łączy łatwość obsługi detektora LC z doskonałą wydajnością MS. W celu ułatwienia dostępności dla wszystkich użytkowników system został wzbogacony o nową technologię i takie funkcje, by nawet osoby niezaznajomione ze spektrometrami masowymi mogły łatwo i wydajnie przeprowadzać analizy.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8060NX

Nowo opracowane źródło ESI z elektrodami ogniskującymi efektywniej wprowadza jony do spektrometru mas, jednocześnie usuwając neutralne cząsteczki matrycy w celu zmniejszenia szumu i zapewnienia stabilniejszych pomiarów. Ponadto, ulepszona konstrukcja ogrzewania źródła sprzyja optymalnej jonizacji szerokiej gamy związków przy domyślnych ustawieniach (opatentowana technologia).​
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8060

Najnowszy model spektrometru mas z serii UFMS typu potrójnego kwadrupola.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8050

Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-8045

Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem, który zapewnia najwyższą na rynku szybkość skanowania (300 000 punktów pomiarowych na sekundę), szybkość zmiany polaryzacji (jedynie 5 msek.) oraz ponadprzeciętną funkcjonalność przy równoczesnym zachowaniu wysokiej czułości.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-9050 Wysokorozdzielczy spektrometr mas

Następny krok milowy w spektrometrii mas wykonany przez firmę Shimadzu. LCMS-9050-QTOF to obecnie najszybszy wysokorozdzielczy spektrometr mas na rynku o największym potencjale aplikacyjnym!
POZNAJ PRODUKT

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-8020/8030 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-DIT Spektrometr mas

MALDImini-1 to unikalne rozwiązanie łączące źródło MALDI z cyfrową pułapką jonową DIT (ang. Digital Ion Trap). DIT umożliwia eksperymenty MS3 z długą listą potencjalnych zastosowań.
POZNAJ PRODUKT

Maldi - Seria AXIMA

Spektrometry o budowie pionowej, zajmujące bardzo mało miejsca w laboratorium. Wykorzystują laser azotowy dający możliwość bardzo elastycznego i szerokiego doboru matryc, co stanowi o bardzo szerokim spektrum zastosowania tych urządzeń.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer - urządzenie do nakładania matryc - MALDI

Urządzenie umożliwia sublimację matrycy oraz jej resublimację na powierzchni preparatu, przy czym proces ten zachodzi z niebywałą precyzją i jednorodnością.
POZNAJ PRODUKT

AccuSpot - „nano spotter” dedykowany spektrometrom MALDI-TOF

System automatyzuje mikrofrakcjonowanie z układu chromatografii cieczowej, nanoszenie eluatu oraz matrycy z jednoczesnym mieszaniem na płytkę MALDI przed analizą MS.
POZNAJ PRODUKT

Płytki MALDI

Obecnie dostępnych jest wiele typów płytek dedykowanych m.in. do systemów MALDI Axima, jak również MALDI 7090 oraz MALDI 8020.
POZNAJ PRODUKT

iD Plus, identyfikacja mikroorganizmów techniką MALDI

Wykorzystując rozwiązanie iD Plus ze specjalistyczną bazą danych i dedykowanymi płytkami FlexiMass™ jesteśmy w stanie zidentyfikować bakterie gram dodatnie, gram ujemne, algi, pleśń, grzyby czy drożdże w czasie krótszym niż 2 minuty.
POZNAJ PRODUKT

Kit SialoCapper-ID

Kit SialoCapper-IT Shimadzu, to nowy zestaw odczynników do wstępnej obróbki glikanów, który znacząco upraszcza procedurę SALSA (ang. Sialic Acid Linkage-Speci¬c Alkylamidation).
POZNAJ PRODUKT

C2MAP™ - platforma do analizy nośników kultur komórkowych

C2MAP™ to całościowe rozwiązanie przeznaczone do badań podstawowych oraz rozwoju procesów przemysłowych, wykorzystujących kultury komórkowe.
POZNAJ PRODUKT

CLAM-2030 - system do przygotowania próbek krwi

Jedyny na rynku zautomatyzowany system do przygotowania próbek krwi i moczu pod kątem szybkich
i dokładnych analiz LC-MS/MS w warunkach klinicznych i uniwersyteckich.
POZNAJ PRODUKT

Trap-Free 2D LC/MS - system identyfikacji zanieczyszczeń

System LCMS, w którym można stosować nielotne bufory i standardowe metody wykorzystywane w działach kontroli jakości.
POZNAJ PRODUKT

UF-Amino - system LC/MS do szybkiej analizy aminokwasów

Analiza ilościowa 38 aminokwasów w próbkach biologicznych w klasycznym podejściu zajmuje około 2 godziny, podczas gdy stacja UF-Amino umożliwia wykonanie tej samej analizy w ciągu zaledwie dziewięciu minut.###
POZNAJ PRODUKT