Shimadzu

LabSolutions Insight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LabSolutions Insight to platforma uzupełniająca funkcjonalność oprogramowania LabSolutions LCMS oraz GCMS Solution. Umożliwia szybką i wygodną interpretację danych uzyskiwanych z systemow LCMS, LCMS/ MS, LCMS-QTOF oraz GCMS i GCMS/MS.

1

Niezwykle przydatna w celowanych analizach ilościowych oraz przesiewowych z użyciem systemów z kwadrupolowymi analizatorami mas oraz w identyfikacji związków w oznaczeniach wykonywanych za pomocą przyrządów wysokiej rozdzielczości (Q-TOF).

2

Mnogość sposobów wyświetlania, filtrowania jak również możliwość wprowadzania kryteriów oceny wyników (flag) daje użytkownikowi wygodny sposób interpretacji dużej ilości danych w krótkim czasie.

3

 

4

5

Wyniki analizy przesiewowej substancji toksycznej oznaczonej w pełnej krwi – widok w module „Library Screening”.