Shimadzu

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Oprogramowanie dedykowane do systemów Shimadzu z serii Method Scouting w łatwy sposób pozwala na stworzenie sekwencji prób podczas rozwoju metody. Proces tworzenia eksperymentu, który w sposób manualny zajął by nawet do 40 h w oprogramowaniu realizowany jest w 15 minut. Ponadto oprogramowanie to pozwala na ewaluację uzyskanych wyników.

W oprogramowaniu tym mamy możliwość stworzenia bazy kolumn i faz ruchomych. Podczas tworzenia nowego eksperymentu można je łatwo wybrać za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Nazwy wybranych kolumn i faz ruchomych można umieścić w raportach z prowadzonych analiz. To ujednolica nazewnictwo kolumn i faz ruchomych używanych w laboratorium, zapobiegając błędom w odniesieniu do użytych kolumny i fazy podczas analizy danych. Oprogramowanie pozwala na proste zaprojektowanie różnych gradientów poprzez graficzny interfejs. Pomiędzy poszczególnymi analizami możliwe jest wstawienie automatycznego płukania systemu, które jest realizowane z użyciem autosamplera oraz automatycznej stabilizacji kolumny. Oprogramowanie jest w stanie sprawdzić wielkość dryftu na linii bazowej zgodnie z zadanymi przez użytkownika kryteriami i na tej podstawie rozpocząć analizę na nowej kolumnie. Uzyskane wyniki możemy przedstawić w postaci graficznej, która pozwala nam na szybką ewaluację zebranych danych i wybór optymalnych warunków rozdzielania. Opracowana metoda może być przeniesiona bezpośrednio do rutynowej pracy w laboratorium. Oprócz opracowywania nowych metod system Method Scouting może być wykorzystany w celu oceny stabilności i odtwarzalności już stosowanych w laboratorium metod analitycznych.

 

opr