Chromatografia cieczowa

Systemy Shimadzu HPLC począwszy od pierwszych modeli wykazują wysoką niezawodność, wyjątkową wydajność, oraz ultra niskie przeniesienie i wyjątkową powtarzalność pomiarów. Ponadto są one starannie zaprojektowane pod kątem szerokiego zastosowania i łatwej obsługi.

LC-40 Nexera

Nexera (LC-40) jest następcą popularnych wśród klientów serii Prominence i Nexera X2. Seria Nexera to innowacyjne chromatografy o modułowej budowie, wyznaczające nowe standardy w inteligentnych rozwiązaniach, wydajności, parametrach pracy i wyglądzie aparatury analitycznej.
POZNAJ PRODUKT

Prominence-i Plus

Prominence-i Plus to system HPLC posiadający zakres maksymalnych ciśnień roboczych do 440 bar, z możliwością rozbudowy do 660 bar.
POZNAJ PRODUKT

Nexera-i Plus

Nexera-i Plus jest UHPLC bliźniaczym do modelu Prominence-i Plus. Oba modele różnią się zakresem maksymalnych ciśnień roboczych, który dla Nexera-i Plus wynosi 660 bar.
POZNAJ PRODUKT

Nexera-i Plus Method Transfer

Nexera-i Plus Method Transfer to dwukanałowy chromatograf o elastycznej konfiguracji, posiadający oprogramowanie z funkcjami umożliwiającymi szybkie, łatwe i tanie przenoszenie metod HPLC/UHPLC.
POZNAJ PRODUKT

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Nexera Method Scouting to najlepsze rozwiązanie na rynku dedykowane do przyspieszonego opracowywania nowych metod analizy chromatograficznej, zwłaszcza w ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
POZNAJ PRODUKT

Bioinertny system (U)HPLC

Bioinertne systemy (U)HPLC znajdują szczególne zastosowanie w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych. Wiele z tych związków może oddziaływać z elementami metalowymi znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC, co wpływa na poszerzenie sygnałów analitycznych i pogorszenie rozdzielczości analizy.
POZNAJ PRODUKT

Wielowymiarowa chromatografia LC-LC i LCxLC

Podczas gdy jednowymiarowe systemy chromatograficzne nie umożliwiają pełnego rozdzielenia niektórych substancji, dając nakładające się piki, to stosując dwuwymiarowy system chromatograficzny możliwym jest rozdzielenie większej liczby substancji. Jest to szczególnie istotne podczas badania skomplikowanych mieszanin biologicznych, ekstraktów roślinnych lub próbek petrochemicznych.
POZNAJ PRODUKT

Mikro UHPLC

Nexera Mikros to przełom w wysokoczułych analizach LC-MS/MS z obszaru metabolomiki, farmacji i nauk o życiu. Umożliwia znaczący, bo nawet 20-krotny wzrost czułości uzyskiwany dzięki niskim i wysoce stabilnym przepływom zaczynającym się już od 0,1 µl/min i sięgającym aż do 500 µl/min.
POZNAJ PRODUKT