Chromatografia cieczowa

Systemy Shimadzu HPLC począwszy od pierwszych modeli wykazują wysoką niezawodność, wyjątkową wydajność, oraz ultra niskie przeniesienie i wyjątkową powtarzalność pomiarów. Ponadto są one starannie zaprojektowane pod kątem szerokiego zastosowania i łatwej obsługi.

LC-40 Nexera

Nexera (LC-40) jest następcą popularnych wśród klientów serii Prominence i Nexera X2. Seria Nexera to innowacyjne chromatografy o modułowej budowie, wyznaczające nowe standardy w inteligentnych rozwiązaniach, wydajności, parametrach pracy i wyglądzie aparatury analitycznej.
POZNAJ PRODUKT

Prominence-i Plus

Prominence-i Plus to kompaktowy system HPLC, w którym wszystkie komponenty zamknięte są w jednej zgrabnej obudowie, posiadający zakres maksymalnych ciśnień roboczych do 440 bar, z możliwością rozbudowy do 660 bar.
POZNAJ PRODUKT

Nexera-i Plus

Nexera-i Plus jest UHPLC bliźniaczym do modelu Prominence-i Plus. Oba modele różnią się zakresem maksymalnych ciśnień roboczych, który dla Nexera-i Plus wynosi 660 bar.
POZNAJ PRODUKT

Nexera-i Plus Method Transfer

Nexera-i Plus Method Transfer to dwukanałowy chromatograf o elastycznej konfiguracji, posiadający oprogramowanie z funkcjami umożliwiającymi szybkie, łatwe i tanie przenoszenie metod HPLC/UHPLC.
POZNAJ PRODUKT

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Nexera Method Scouting to najlepsze rozwiązanie na rynku dedykowane do szybkiego, a przede wszystkim efektywnego opracowywania nowych metod w analizie chromatograficznej, zwłaszcza w UHPLC – ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
POZNAJ PRODUKT

Bioinertny system (U)HPLC

Bioinertne systemy (U)HPLC wykorzystywane są w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych, które mogą oddziaływać z metalowymi elementami znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC. Zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na prowadzone analizy poprzez pogorszenie czułości, poszerzenie sygnałów analitycznych lub pogorszenie rozdzielczości analizy.
POZNAJ PRODUKT

Wielowymiarowa chromatografia LC-LC i LCxLC

Klasyczne jednowymiarowe systemy chromatograficzne nie zawsze umożliwiają uzyskanie odpowiedniej czułości pomiaru lub pełnego rozdzielenia badanych substancji, dając nakładające się piki zwłaszcza w przypadku wieloskładnikowych mieszanin. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie jednego z dwuwymiarowych systemów chromatograficznych, z użyciem których możliwe jest rozdzielenie większej liczby substancji, a często również istnieje szansa zwiększenia czułości prowadzonych analiz. Systemy wielowymiarowej chromatografii cieczowej najlepiej sprawdzają się w badaniach mieszanin farmaceutycznych, biologicznych, ekstraktów roślinnych lub próbek petrochemicznych.
POZNAJ PRODUKT

Nexera Mikros

Nexera Mikros to przełom w wysokoczułych analizach LC-MS/MS z obszaru metabolomiki, farmacji i nauk o życiu. Umożliwia znaczący, bo nawet 20-krotny wzrost czułości uzyskiwany dzięki niskim i wysoce stabilnym przepływom zaczynającym się już od 0,1 µl/min i sięgającym aż do 500 µl/min.
POZNAJ PRODUKT

Elektrochemiczny detektor i analizator

DECADE Elite to obecnie najlepszy dostępny na rynku detektor elektrochemiczny wyprodukowany przez holenderską firmę AntecScientific.
POZNAJ PRODUKT

System do analizy aminokwasów

Dostępnych jest wiele typów aparatów dedykowanych do analizy aminokwasów, przy czym w większości z nich wykorzystuje się reakcję upochadniania w wersji
POZNAJ PRODUKT

Nexera UC

System ekstrakcyjno-chromatograficzny Shimadzu wykorzystujący w obu przypadkach płyny w stanie nadkrytycznym, przy czym najczęściej jest to dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym modyfikowany w niewielkim stopniu fazami organicznymi lub wodnymi.
POZNAJ PRODUKT

Nexera UC+MS

Technika SFC , on-line SFE-SFC - niskoobjętościowy zawór/regulator ciśnienia wstecznego (SFC-30A) dozuje całą objętość cieczy wypływającą z kolumny chromatograficznej bezpośrednio do spektrometru mas.
POZNAJ PRODUKT

Nexera UC PREP

Nowy preparatywny nadkrytyczny system chromatografii cieczowej, który oferuje zarówno wysoką podstawową wydajność opracowaną dla poprzedniego modelu Nexera UC, jak i oryginalne najnowocześniejsze technologie preparatywnej SFC.
POZNAJ PRODUKT

Analiza polimerów / białek

Systemy Shimadzu do chromatografii żelowej GPC/GFC charakteryzuje doskonały system tłoczenia rozpuszczalników, wydajne dozowanie próbki oraz detektory z funkcją kontroli temperatury w celi pomiarowej.
POZNAJ PRODUKT

Chromatograf jonowy HIC-ESP z tłumieniem przewodności eluentu

Chromatograf jonowy, który wykorzystuje detekcję bez i z użyciem supresji jonowej i jest skonfigurowany w oparciu o nową serię Nexera.
POZNAJ PRODUKT

System preparatywny z recyrkulacją

System preparatywny Nexera Prep zbudowany w oparciu o pompę LC-20AP z opcją zawrotu frakcji, umożliwia działanie w szerokim zakresie, to jest od skali półpreparatywnej do skali wielkoobjętościowej.
POZNAJ PRODUKT

Crude2Pure

Pierwszy na świecie system preparatywny wykorzystujący przełomową technologię automatycznego oczyszczania
i jednoczesnego proszkowania (krystalizacji) związków chemicznych. Umożliwia on skuteczne wyeliminowanie wody oraz składników pochodzących z fazy ruchomej i zawartych we frakcjonowanej cieczy.
POZNAJ PRODUKT

UFPLC

Chromatograf cieczowy służący do preparatywnego oczyszczania, ale również zatężania frakcji, często będących zanieczyszczeniami lub metabolitami określonego produktu.
POZNAJ PRODUKT

Pompa LC-20AT

LC-20AT pompa pozwalająca na pracę z przepływami do 10 ml/min oraz ciśnieniami wstecznymi do 40 MPa. Umożliwia bardzo precyzyjny przepływa nawet w zakresie półmikro.
POZNAJ PRODUKT

Pompa LC-20AR

LC-20AR dedykowana jest do zastosowań w których wystarczą przepływy do 20 ml/min, ale również tam, gdzie generowane są wyższe ciśnienia. Pompa ta wytrzymuje ciśnienia wsteczne nawet do 49 MPa.
POZNAJ PRODUKT