Shimadzu

Nexera UFPLC - Ultra Fast Preparative Liquid Chromatography

Akronim UFPLC można rozwinąć jako „Ultra Fast Preparative and Purification Liquid Chromatograph”. Jest to zatem chromatograf cieczowy służący do preparatywnego oczyszczania, ale również zatężania frakcji, często będących zanieczyszczeniami lub metabolitami określonego produktu. Konieczność ich wydzielania wiąże się z dalszą analizą strukturalną. Oszczędność czasu jaką zyskuje się dzięki systemowi UFPLC, może znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak farmacja, czy metabolomika.

UFPLC jest następcą, ale również w pewnej części pokrywa się funkcjonalnością z systemem „Crude-to-pure” (link). Jaką w takim razie przewagę daje UFPLC nad klasycznymi systemami preparatywnymi lub popularnymi systemami flash? UFPLC posiada nie tylko funkcjonalność separacji związków w skali półpreparatywnej lub preparatywnej, lecz również automatycznie, to jest w linii, zatęża rozseparowane frakcje, następnie umożliwia dalsze ich doczyszczanie, np. pozbycie się przeszkadzających soli, czy TFA. Umożliwia również zamianę fazy ruchomej wodnej na organiczną i elucję pożądanej frakcji bardzo małą objętością rozpuszczalnika. Próbka skoncentrowana i rozpuszczona w fazie organicznej może być następnie odparowana i sproszkowana (skrystalizowana) w wielokrotnie krótszym czasie niż próbki rozpuszczone w dużych objętościach głównie fazy wodnej, typowej dla klasycznych systemów preparatywnych.

Zaletą systemu są: krótki czas całego procesu łączenie oczyszczania z zatężaniem próbek, ale również zastosowane rozwiązania techniczne, jak np. kolumienki do zatężania, które charakteryzują się z jednej strony bardzo dużą siłą sorpcyjną, a z drugiej strony fenomenalnymi odzyskami. Użytkowników pozytywnie zaskoczy intuicyjny, graficzny interfejs oprogramowania sterującego „Purification Solution”.

Purification Solution

Purification Solution oprogramowanie upraszczające ustawienia związane z oczyszczaniem preparatywnym.

Purification Solution

 

 

1