Analiza próbek biologicznych

AXIMA Resonance - spektrometr mas

Szczególnie przydatny do proteomiki i analizy złożonych polisacharydów.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Assurance

Liniowy spektrometr HV-MALDI-TOF (z miękką jonizacją w obszarze wysokiej próżni), który charakteryzuje się wysoką czułością oraz przepustowością.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Performance - spektrometr mas

Wielozadaniowy spektrometr mas do badań naukowych i określania właściwości strukturalnych.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Confidence system

Ekonomiczny i solidny system liniowo-reflektronowy dla dokładnego pomiaru masy.
POZNAJ PRODUKT