Analiza próbek biologicznych

AXIMA Resonance - spektrometr mas

AXIMA Resonance Spektrometr mas MALDI-QIT-TOF szczególnie przydatny do proteomiki i analizy złożonych polisacharydów.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Assurance

Liniowy system MALDI-TOF do dokładnego pomiaru mas.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Performance - spektrometr mas

AXIMA Performance - wielozadaniowy spektrometr mas do badań naukowych i określania właściwości strukturalnych
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Confidence system

Ekonomiczny i solidny system liniowo-reflektronowy Axima Confidence™ dla dokładnego pomiaru masy.
POZNAJ PRODUKT