Shimadzu

AOC-6000 Plus Wielofunkcyjny podajnik próbek

System AOC-6000 Plus to nie tylko dozowanie próbek ciekłych, fazy nadpowierzchniowej (HS) oraz poprzez mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME), ale zautomatyzowany robot do przygotowania próbek i kalibracji. Umożliwia dozowanie próbek w różny sposób z wykorzystaniem układu automatycznego zmieniania narzędzi.

Podajnik może zostać wykorzystany do dozowania szerokiej gamy próbek. Możliwe jest automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi trybami dozowania, dzięki któremu istnieje możliwość połączenia różnych metod wprowadzania próbki w jednej sekwencji wykonywania analiz. Zwiększona jest więc automatyzacja procesu przygotowania próbki polegająca na ewentualnym rozcieńczaniu, mieszaniu, dodawaniu wzorca, przeprowadzaniu w pochodne (derywatyzacji) itp.

 

1