Shimadzu

LabSolution CS/DB Oprogramowanie CS/DB

Sieciowe oprogramowanie typu Client Server spełniające wymagania integralności danych, stosowane w systemach zapewnienia jakości w laboratoriach rutynowych i badawczych.

LabSolution DB jest produktem, który pozwala na zintegrowanie funkcji zbierania i obróbki danych zgodnie z regulacjami polskimi i europejskimi. LabSolution DB jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zarządzania swoimi wynikami przy pomocy jednego komputera PC. LabSolution CS jest narzędziem sieciowym, które wszystkie dane zgromadzone w komputerach peryferyjnych kieruje do centralnego serwera. Dzięki temu każdy uprawniony użytkownik sieci może w każdej chwili mieć do nich dostęp. Dodatkowo, gdy użytkownik dysponuje komputerem, który nie był do tej pory połączony z aparatem GC/LC, może go wpiąć do urządzenia i sterować parametrami rozdziału. Program pozwala na obsługę urządzeń innych producentów. System współpracuje z usługą terminalu Windows oraz Apple, co wyklucza konieczność instalowania programu na prywatnym komputerze użytkownika.