Shimadzu

SH-1

Kolumna do ogólnego zastosowania

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza niepolarna: Crossbond™ 100% dimetylopolisiloksan
  • Kolumny ogólnego zastosowania do zanieczyszczeń rozpuszczalników, kongenerów PCB (np. mieszanin Aroclor), destylacji symulowanej, gazów, odorantów gazu ziemnego, związków siarki, olejków eterycznych, węglowodorów, substancji średnio lotnych, pestycydów, oksygenatów.
  • Kolumna o niskim stopniu wymywania i wysokiej stabilności termicznej - maksymalne temperatury do 300-320°C
  • Odpowiada USP G1, G2, G38
  • Podobne fazy: Rtx-1, HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1