Biotage

Alstra Remote Oprogramowanie

Oprogramowanie Alstra Remote daje użytkownikom możliwość zaprogramowania kompletnego przebiegu syntezy na własnym komputerze w trybie off-line, w tym obliczenia wymaganych odczynników, które mogą być przygotowane przed syntezą.

 Plik konfiguracyjny syntezy można następnie zaimportować i uruchomić na syntezatorze peptydów mikrofalowych Biotage® Initiator+ Alstra™. Poprawia to wydajność i minimalizuje czas pomiędzy kolejnymi syntezami, co jest ważnym wymogiem w środowisku laboratoryjnym dla wielu użytkowników.