Shimadzu

Oprogramowanie LabSolution IR

Zaawansowane narzędzie do sterowania spektrometrami FTIR firmy Shimadzu a także do walidacji, zbierania i opracowywania danych.

LabSolutions IR podobnie jak reszta programów z rodziny LabSolutions pozwala na intuicyjną obsługę aparatu, manipulowanie danymi, oznaczenia ilościowe, generowanie raportów, zapisywanie, zarządzanie użytkownikami oraz znacznie więcej. Dzięki rozbudowanym funkcjom administracyjnym oprogramowanie może zostać tak skonfigurowane, aby zapewnić łatwiejsze i bardziej przyjazne środowisko dla każdego użytkownika.

Oprócz wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, wykrywania pików, korekcji zerowej linii bazowej, wielopunktowej korekcji linii bazowej, wygładzania i różniczkowania oprogramowanie ma wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig. LabSolutions IR pozwala na korekcję widm ATR, przekształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmianę absorbancji na transmitancję i odwrotnie, zamianę skali w cm-1 na nm i odwrotnie oraz wiele innych. Do dyspozycji użytkownika dostępna jest biblioteka zawierająca około 12 tysięcy widm, która z łatwością może zostać rozszerzona.

Wbudowany moduł walidacyjny jest zgodny z japońską, europejską oraz chińską farmakopeą, a także z rozporządzeniami ASTM, a dzięki wersjom bazodanowym LabSolutions DB oraz LabSolutions CS są zgodne z FDA 21 CFR Part 11.

Wbudowany moduł do oznaczania zanieczyszczeń oparty na połączonych ze sobą, opatentowanych przez Shimadzu algorytmach z widmami dla typowych zanieczyszczeń, jest w stanie szybko identyfikować zanieczyszczenia z dużą dokładnością. Raporty z przeprowadzonych analiz są generowane automatycznie, co skraca czas przetwarzania końcowego do zaledwie kilku sekund.