Analizatory całkowitego węgla organicznego

TOC-1000e Analizator zawartości węgla organicznego

Analizatory węgla w czystej wodzie działające w trybie ciągłym „online” znajdują zastosowania w instalacjach uzdatniania wody, farmacji czy przemyśle półprzewodników Najnowszy analizator zawartości węgla organicznego (TOC) SHIMADZU eTOC „online”, opiera się na pomiarze przewodności, oporności i temperatury.
POZNAJ PRODUKT

TOC- L Analizator całkowitego węgla organicznego

Analizator zawartości węgla organicznego działający w oparciu o utlenianie w podwyższonej temperaturze na katalizatorze platynowymi i detekcję w podczerwieni. Funkcją analizatora jest określenie zawartości związków organicznych w cieczach i ciałach stałych oraz gazach na niskich poziomach wykrywalności.
POZNAJ PRODUKT

TOC-4200 Analizator całkowitego węgla organicznego „on-line”

Wysokowydajny analizator TOC on-line, oparty na sprawdzonej technologii spalania wspomaganej katalizatorem o temperaturze 680° C.
POZNAJ PRODUKT

TOC Wet Chemical Analizator całkowitego węgla organicznego

Analizator zawartości węgla organicznego działający w oparciu o metodę utleniania na mokro z nadsiarczanem w podwyższonej temperaturze ze wspomaganiem lampą UV oraz detekcję w podczerwieni umożliwia osiągnięcie kilkakrotnie niższych granic oznaczalności w porównaniu do klasycznych analizatorów TOC. Znakomity do analiz ultraczystej wody.
POZNAJ PRODUKT