Badania reometryczne, lepkości

Reometr kapilarny CFT-EX

Reometr do analizy lepkości i płynności materiałów termoplastycznych, termoutwardzalnych, żywic, tonerów, kompozytów, gum i innych podobnych materiałów w warunkach działania stałego nacisku.
POZNAJ PRODUKT

Lepkościomierz Mooney'a SMV-301/301RT

Lepkościomierz Shimadzu SMV-301/301RT jest urządzeniem do oznaczania lepkości Mooney’a, czasu podwulkanizacji gum i kaczuków w zakresie od 200 M do 400 M (jednostek Mooney’a).
POZNAJ PRODUKT