AFFINIMIP

AFFINIMIP® SPE Bisphenols

Migracja bisfenolu A oraz jego analogów z opakowań do żywności stanowi główne źródło narażenia konsumentów na bisfenole. Z tego względu Komisja Europejska określiła limit migracji specyficznej (SML, ang. specific migration limit) na maksymalnym poziomie 0,6 mg BPA/kg żywności (dyrektywa 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r.). Zabroniono również stosowania BPA do produkcji butelek dla niemowląt.

W kwietniu 2023 r. w komunikacie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Authority) ponownie oceniono szkodliwość BPA, co skutkowało znaczącym obniżeniem tolerowanej dziennej dawki (TDI, ang. tolerable daily intake) BPA, czyli ilości, którą można spożywać dziennie bez znacznego ryzyka dla zdrowia.

Poziom TDI dla BPA obniżono do 0,2 ng/kg masy ciała dziennie, zastępując poprzedni poziom 4 µg/kg – nowe wytyczne są o 20 000 razy niższe niż poprzednie (!).

AFFINIMIP® SPE Bisphenols to selektywne sorbenty MIP ukierunkowane na ekstrakcję BPA oraz jego analogów. Pozwalają one na skuteczne usunięcie wszystkich substancji zakłócających z trudnych matryc (m.in. żywności). 

Affinisep oferuje 3 formaty kolumienek dedykowanych dla bisfenoli : 1 mL, 3 mL, 6 mL (50szt/opk) oraz płytki 96 dołkowe.