Systemy wielowymiarowe

System 5D Ultra-e LC-GCxGC-MS / MS

System zapewnia pięciowymiarową, precyzyjną i kompleksową analizę wyjątkowo złożonych próbek.
POZNAJ PRODUKT

MDGC/GCMS-2010 Wielowymiarowy system chromatografii gazowej

MDGC/GCMS-2010 Wielowymiarowy system chromatografii gazowej, który wykorzystuje kolumny o różnych charakterystykach separacji, aby osiągnąć bardzo dokładne oddzielenie komponentów docelowych od tak złożonych matryc.
POZNAJ PRODUKT

Comprehensive GCxGC-MS System wielowymiarowej chromatografii gazowej GC×GCMS

System wielowymiarowej chromatografii gazowej GC×GCMS to potężna technika, która zapewnia możliwość akwizycji danych z chromatografii dwuwymiarowej.
POZNAJ PRODUKT