Shimadzu

MDGC/GCMS-2010 Wielowymiarowy system chromatografii gazowej

MDGC/GCMS-2010 Wielowymiarowy system chromatografii gazowej, który wykorzystuje kolumny o różnych charakterystykach separacji, aby osiągnąć bardzo dokładne oddzielenie komponentów docelowych od tak złożonych matryc.

W przeszłości próbki wprowadzano do kolumn za pomocą mechanizmu przełączania znanego jako przełączanie dziekanów. Jednak ten system powoduje takie problemy, jak zmniejszona szybkość odzyskiwania i wahania czasu retencji.

System serii MDGC / GCMS obejmuje przełączanie wielu dziekanów, nowy mechanizm, który znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wahań czasów retencji eluowanych komponentów, nawet jeśli przełączanie jest wykonywane kilka razy.

Wielowymiarowy system GC / GCMS wykorzystuje dwie kolumny o różnych charakterystykach separacji, aby osiągnąć analizę w wysokiej rozdzielczości niemożliwą w przypadku konwencjonalnej pojedynczej kolumny. Składniki niewystarczająco rozdzielone, gdy przechodzą przez pierwszą kolumnę, są wprowadzane do drugiej kolumny innego typu w celu oddzielenia ich analitów.

System wykorzystywany do:

  • Analizy ropy naftowej (analiza partii składników utlenionych w benzynie)
  • Analizy zapachowej (analiza partii składników zapachowych w olejku eterycznym)
  • Analizy środowiskowej (separacja i kwantyfikacja substancji powodujących zapach pleśni w wodzie rzecznej)
  • Analizy olejku z drzewa herbacianego (analiza izomerów optycznych w olejku eterycznym)
  • Badań przesiewowych alergenów w produktach kosmetycznych