Analiza powierzchni

Korporacja Shimadzu jest producentem wielu przyrządów umożliwiających badanie powierzchni. Są to zestawy ESCA-XPS rozbudowywalne o techniki spektroskopii Auger’a, ISS, SIMS, SEM, zestawy do mikroskopii FTIR oraz odbiciowe techniki UV-VIS, czy też spektrofluorymetryczne. Podkreślić należy, że firma Shimadzu-Kratos jest obecnie najbardziej doświadczonym producentem produkującym spektrometry XPS od roku 1969. Konstrukcja zestawów XPS umożliwia jednoczesną analizę zarówno w trybie spektroskopowym jak i obrazowania. Wszystkie zestawy wyróżniają się czułością rozdzielczością oraz niezawodnością. Wszystkie też są wyposażone w bogate i łatwe do użycia oprogramowanie z wieloma bazami danych.

Mikroskop podczerwieni AIM-9000

Mikroskop podczerwieni AIM-9000 to nowoczesny i wysoce zautomatyzowany system do zastosowań w wielu dziedzinach - analizie powierzchni, analizie zanieczyszczeń i mikroanalizie. Można go opcjonalnie wyposażyć w kamerę szerokokątną o powiększeniu 330x. Dołączone oprogramowanie AIMsolution ma wbudowaną procedurę automatycznego rozpoznawania zanieczyszczeń i wyboru miejsca analizy przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu opatentowanego przez firmę Shimadzu.
POZNAJ PRODUKT

Spektrometr XPS AXIS SUPRA DLD

Konstrukcja spektrometru AXIS SUPRA DLD oparta jest między innymi o opatentowane przez firmę Kratos soczewkę magnetyczną, neutralizację ładunku typu 3D, podwójny system analizatorów (sferyczny, SMA i hemisferyczny, HSA) i nowo opracowany detektor typu delay-line (DLD).
POZNAJ PRODUKT

Spektrometr ESCA-XPS AXIS Nova DLD

Spektrometr AXIS Nova jest całkowicie zautomatyzowanym zestawem spektrometru XPS, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla działów kontroli jakości oraz laboratoriów analizujących dużą liczbę próbek. Axis Nova zapewnia analizę nawet małych powierzchni do średnicy 10µm.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie ESCAPE

Zestaw spektrometru AXIS SUPRA jest sterowany i kontrolowany komputerowo za pomocą oprogramowania ESCApe. Zapamiętywane są wszystkie zbierane dane i można wielokrotnie je analizować.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie MEMs ARXPS

Specjalistyczne oprogramowaniem do analizy danych zebranych w trakcie badania profili głębokościowych za pomocą metody zmienno kątowej. MEMs ARXPS umożliwia optymalizację i rekonstrukcję profili głębokościowych dzięki czemu możliwe jest określenie składu danej warstwy nawet dla grubości 0,5 nm, czyli na przykład warstw Langmuira-Blodgeta.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-8020/8030 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie AIM Solution

Rozbudowany pakiet oprogramowania pozwalający na sterowanie w pełni automatycznym mikroskopem FTIR AIM-9000.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolution IR

Zaawansowane narzędzie do sterowania spektrometrami FTIR firmy Shimadzu a także do walidacji, zbierania i opracowywania danych.
POZNAJ PRODUKT