Biotage

Wspomagana ekstrakcja ciecz-ciecz płynów biologicznych (SLE)

Płytki i kolumienki ISOLUTE SLE+ zostały zaprojektowane do wspomaganej ekstrakcji ciecz-ciecz płynów biologicznych, w celu uzyskania czystych ekstraktów, wolnych od białek i fosfolipidów, z wysokim odzyskiem analitów. Metody są łatwe do opracowania, a automatyzacja procesu jest bardzo prosta.

ISOLUTE SLE+ służą do ekstrakcji różnorodnego zakresu analitów z próbek wodnych, takich jak płyny biologiczne (w tym krew pełna, osocze, surowica, mocz i ślina), przy użyciu procedury „load-wait-elute” (nanieś próbę-czekaj-eluuj), czyli trzyetapowego procesu niewymagającego dodatkowych etapów, takich jak wytrącanie białka czy wytrząsanie próby.

Produkty są łatwe w użyciu, doskonale nadają się do zautomatyzowanych procedur, a formaty kolumienek i płytek są dostępne do ekstrakcji objętości próbek od 10µL do 10ml.  Jednym z nowszych rozwiązań jest 48-dołkowy format płytki do wysokowydajnej ekstrakcji próbek o objętości 1 ml.

Podstawowe cechy :

  • Ekstrakty wolne od białek i fosfolipidów.
  • Wysokie odzyski analitu bez niebezpieczeństwa tworzenia emulsji.
  • Prosta i szybka procedura „load-wait-elute”.
  • Łatwość automatyzowania dla płytek i kolumienek.
  • Dostępny nowy 48-dołkowy format płytki.

Proces wspomaganej ekstrakcji cieczy (SLE) jest analogiczny do tradycyjnej ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE) i wykorzystuje te same zestawy rozpuszczalników niemieszających się z wodą. Zamiast etapu wytrząsania w SLE, próbkę wodną unieruchamia się na obojętnym nośniku, a faza organiczna przepływa przez ten nośnik, eliminując problemy, takie jak tworzenie emulsji i niski odzysk analitu.

 

1

Warunki procesu

Przetwarzanie kolumienek i płytek ISOLUTE SLE+ odbywa się w dużej mierze pod wpływem siły grawitacji. Zastosowanie próżni lub nadciśnienia przy nanoszeniu próbki i maksymalizacji odzysku rozpuszczalnika po elucji prowadzi do uzyskania odtwarzalnych wyników i lepszych odzysków analitów. Produkty Isolute mogą być stosować zarówno z manualnymi, jak i zautomatyzowanymi systemami próżniowymi lub nadciśnieniowymi.

 

Ekstrakty pozbawione białek i fosfolipidów

Dzięki ekstrakcji ciecz-ciecz można uzyskać wyjątkowo czyste ekstrakty płynów biologicznych, gdyż składniki matrycy, takie jak białka, fosfolipidy i sole, nie są rozpuszczalne w typowych rozpuszczalnikach organicznych i nie przechodzą do końcowego ekstraktu. Ponieważ w SLE stosuje się te same niemieszające się z wodą rozpuszczalniki, składniki te są skutecznie usuwane i nie są wymagane żadne dodatkowe etapy, takie jak wytrącanie białka.

 

Wytyczne dotyczące objętości

W przeciwieństwie do techniki SPE, gdzie próbka jest nanoszona na kolumienkę i przepływa przez sorbent do odpadów, w SLE cała objętość próbki jest absorbowana na złożu ekstrakcyjnym. Dlatego konieczne jest zastosowanie formatu o wystarczającej pojemności, tak aby pochłonąć/zaabsorbować całą objętość próbki. Ładowalność jest zawarta w każdym opisie produktu.

 

Aplikacje

Dostępnych jest wiele not aplikacyjnych opisujących zastosowanie produktów ISOLUTE SLE+ w ekstrakcji leków terapeutycznych, leków uzależniających i ich metabolitów, a także witamin, hormonów steroidowych i innych.