MALDI

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-8020/8030 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

Kit SialoCapper-ID

Kit SialoCapper-IT Shimadzu, to nowy zestaw odczynników do wstępnej obróbki glikanów, który znacząco upraszcza procedurę SALSA (ang. Sialic Acid Linkage-Speci¬c Alkylamidation).
POZNAJ PRODUKT

Maldi - Seria AXIMA

Spektrometry o budowie pionowej, zajmujące bardzo mało miejsca w laboratorium. Wykorzystują laser azotowy dający możliwość bardzo elastycznego i szerokiego doboru matryc, co stanowi o bardzo szerokim spektrum zastosowania tych urządzeń.
POZNAJ PRODUKT

iD Plus, identyfikacja mikroorganizmów techniką MALDI

Wykorzystując rozwiązanie iD Plus ze specjalistyczną bazą danych i dedykowanymi płytkami FlexiMass™ jesteśmy w stanie zidentyfikować bakterie gram dodatnie, gram ujemne, algi, pleśń, grzyby czy drożdże w czasie krótszym niż 2 minuty.
POZNAJ PRODUKT

AccuSpot - „nano spotter” dedykowany spektrometrom MALDI-TOF

System automatyzuje mikrofrakcjonowanie z układu chromatografii cieczowej, nanoszenie eluatu oraz matrycy z jednoczesnym mieszaniem na płytkę MALDI przed analizą MS.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer - urządzenie do nakładania matryc - MALDI

Urządzenie umożliwia sublimację matrycy oraz jej resublimację na powierzchni preparatu, przy czym proces ten zachodzi z niebywałą precyzją i jednorodnością.
POZNAJ PRODUKT

Płytki MALDI

Obecnie dostępnych jest wiele typów płytek dedykowanych m.in. do systemów MALDI Axima, jak również MALDI 7090 oraz MALDI 8020.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-DIT Spektrometr mas

MALDImini-1 to unikalne rozwiązanie łączące źródło MALDI z cyfrową pułapką jonową DIT (ang. Digital Ion Trap). DIT umożliwia eksperymenty MS3 z długą listą potencjalnych zastosowań.
POZNAJ PRODUKT