MALDI

iMLayer AERO - urządzenie do natryskowego nakładania matryc MALDI

Automatyczne urządzenie do natryskowego nanoszenia matrycy lub enzymu na preparat do obrazowania techniką MALDI.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer - urządzenie do sublimacyjnego nakładania matryc MALDI

Urządzenie umożliwia sublimację matrycy oraz jej resublimację na powierzchni preparatu, przy czym proces ten zachodzi z niebywałą precyzją i jednorodnością.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-8020/8030 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

MALDI-DIT Spektrometr mas

MALDImini-1 to unikalne rozwiązanie łączące źródło MALDI z cyfrową pułapką jonową DIT (ang. Digital Ion Trap). DIT umożliwia eksperymenty MS3 z długą listą potencjalnych zastosowań.
POZNAJ PRODUKT

Maldi - Seria AXIMA

Spektrometry o budowie pionowej, zajmujące bardzo mało miejsca w laboratorium. Wykorzystują laser azotowy dający możliwość bardzo elastycznego i szerokiego doboru matryc, co stanowi o bardzo szerokim spektrum zastosowania tych urządzeń.
POZNAJ PRODUKT

AccuSpot - „nano spotter” dedykowany spektrometrom MALDI-TOF

System automatyzuje mikrofrakcjonowanie z układu chromatografii cieczowej, nanoszenie eluatu oraz matrycy z jednoczesnym mieszaniem na płytkę MALDI przed analizą MS.
POZNAJ PRODUKT

Płytki MALDI

Obecnie dostępnych jest wiele typów płytek dedykowanych m.in. do systemów MALDI Axima, jak również MALDI 7090 oraz MALDI 8020.
POZNAJ PRODUKT

iD Plus, identyfikacja mikroorganizmów techniką MALDI

Wykorzystując rozwiązanie iD Plus ze specjalistyczną bazą danych i dedykowanymi płytkami FlexiMass™ jesteśmy w stanie zidentyfikować bakterie gram dodatnie, gram ujemne, algi, pleśń, grzyby czy drożdże w czasie krótszym niż 2 minuty.
POZNAJ PRODUKT

Kit SialoCapper-ID

Kit SialoCapper-IT Shimadzu, to nowy zestaw odczynników do wstępnej obróbki glikanów, który znacząco upraszcza procedurę SALSA (ang. Sialic Acid Linkage-Speci¬c Alkylamidation).
POZNAJ PRODUKT