Shimadzu

iMLayer - urządzenie do sublimacyjnego nakładania matryc MALDI

Urządzenie  umożliwia sublimację matrycy oraz jej resublimację na powierzchni preparatu, przy czym proces ten zachodzi z niebywałą precyzją i jednorodnością. Dzięki temu uzyskać można maksymalną rozdzielczość przestrzenną badanych obiektów.

IMLayer umożliwia pomiar grubości nanoszonej matrycy, dzięki czemu uzyskuje się większą powtarzalność. Aparat umożliwia prostą, zautomatyzowaną i bezawaryjną obsługę.

Obecnie dostępnych jest kilka sposobów nanoszenia matrycy umożliwiających obrazowanie tkanek:

  • Punktowe, które stosowane jest coraz rzadziej
  • Rozpyłowe (efekt spreju) w którym cała powierzchnia tkanki pokryta jest matrycą (matryca w roztworze)
  • Sublimacyjne w którym matrycą pokryta jest również cała powierzchnia tkanki